Niniejsza delegacja promuje konstruktywne stosunki i wzmocnioną współpracę z Parlamentem RPA. Razem z przewodniczącym Koła Parlamentarnego ds. Europy oraz posłami Parlamentu RPA delegacja ustala plan obrad na spotkania międzyparlamentarne EU–Afryka Południowa, które odbywają się raz do roku, na przemian w Strasburgu i Cape Town. Delegacja i jej południowoamerykańscy odpowiednicy regularnie dyskutują na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, takie ja prawa człowieka, dobre zarządzanie, współpraca w zakresie rozwoju, stosunki handlowe, przejrzystość oraz demokracja.

Zaangażowani europosłowie

SCHUSTER Joachim

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy

CERDAS Sara

Członek
Portugalia

TAX Vera

Członek
Holandia

FRITZON Heléne

Zastępca
Szwecja

NOICHL Maria

Zastępca
Niemcy

GUALMINI Elisabetta

Zastępca
Włochy

Our global actions