Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE–Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Gruzja

Delegacja ds. Stosunków z Kaukazem Południowym przybliża Armenię, Gruzję i Azerbejdżan do Europy. Jest to delegacja regionalna, która służy Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE–Armenia, Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Azerbejdżan oraz Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Gruzja

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Mołdawia

Niniejsza delegacja wprowadza środki mające polepszyć jakość stosunków UE z Mołdawią oraz stara się wspierać to państwo w ustanawianiu wolnej od korupcji demokracji, opartej o rządy prawa i równość wszystkich obywateli. 

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Ukraina

Od swojego utworzenia w 2015 r. Komisja Parlamentarna Stowarzyszenia UE–Ukraina stanowi główne forum dyskusji między UE i jej partnerami ukraińskimi na temat wydarzeń na Ukrainie i stosunków dwustronnych. Komisja współpracuje blisko z innymi zainteresowanymi organami Parlamentu, aby wnosić wkład do...

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

Celem delegacji jest znajdowanie rozwiązań trwających sporów oraz torowanie drogi do pozytywnej odmiany w stosunkach dwustronnych. Odgrywa ona ważną role w podtrzymywaniu dyskusji na temat najnowszych wydarzeń, jak też obszarów wspólnych interesów UE i Rosji, w tym energii, polityki zagranicznej...

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra

Podczas gdy parlamentarne komitety stabilizacji i stowarzyszenia zbierają się dwa razy w roku, delegacja Parlamentu Europejskiego angażuje się aktywnie we wszystkie kwestie związane z przystąpieniem Czarnogóry do Unii Europejskiej. Członkowie delegacji zajmują się głównie problemami funkcjonowania...

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Albania

Wspólne posiedzenia Parlamentu Albanii i Delegacji do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania odbywają się dwa razy w roku, na przemian w Parlamencie Europejskim (Brukseli lub Strasburgu) i Albanii.

Delegacja monitoruje i przedyskutowuje z posłami Parlamentu Albanii w...

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Serbia

Oprócz uczestnictwa w organizowanych dwa razy do roku spotkaniach komitetów, delegacja niniejsza zajmuje się wszystkimi aspektami przystąpienia Serbii do UE. Skupia się jednak w szczególności na efektywnym funkcjonowaniu instytucji demokratycznych, ochronie praw podstawowych, współpracy w regionie...

Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

The country's failure to conduct free and fair elections or to fulfil international standards for democracy and the rule of law, means the European Parliament does not have official relations with the Parliament of Belarus. The delegation maintains active and close dialogue with representatives of...

Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem

Praca obu wspólnych komisji parlamentarnych ¬– Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Kosowo oraz Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Bośnia i Hercegowina – obejmuje wszystko, co wiąże się z przystąpieniem tych państw do UE. Wysiłki delegacji skupiają się w...

Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

Niniejsza delegacja zapewnia słyszalność opinii Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do autonomii instytucjonalnej zarówno UE, jak i NATO. Oprócz spotkań w Parlamencie Europejskim delegacja uczęszcza na sesje Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, które odbywają się dwa razy w roku. 

Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

DEEA zajmuje się dwustronnymi, międzyparlamentarnymi stosunkami UE z Islandią, Norwegią i Szwajcarią oraz zapewnia demokratyczny nadzór wprowadzania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) w Unii Europejskiej. W ramach wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru...

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Macedonia Północna

Wspomniana powyżej wspólna komisja parlamentarna zajmuje się wszystkimi aspektami relacji pomiędzy UE i Macedonia Północna i wprowadzania układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Razem ze swoimi odpowiednikami w Sobraniu, Parlamencie Macedonii Północnej, pracuje nad poprawą atmosfery politycznej w...

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE–Turcja

Mimo ostatnich niepowodzeń podjęto wysiłki mające na celu poprawę stosunków między Wielkim Zgromadzeniem Narodowym Turcji i Parlamentem Europejskim. Delegacja wciąż jednak ma obawy i pytania dotyczące standardów demokratycznych Turcji, rządów prawa oraz praw człowieka w tym państwie. Te kwestie są...

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Od jego utworzenia w 2011 r. Zgromadzenie Parlamentarne Euronest łączy europosłów z parlamentarzystami z państwami Partnerstwa Wschodniego, promując jednocześnie aktywne uczestnictwo podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Dobre stosunki sąsiedzkie, propagowanie reform demokratycznych, dobre...