Nasza praca w komisjach

Grupa S&D angażuje się w walkę o sprawiedliwość społeczną, nowe miejsca pracy i wzrost gospodarczy, prawa konsumentów, zrównoważony rozwój, reformę rynków finansowych oraz respektowanie praw człowieka. Przeczytaj więcej o pracy eurodeputowanych Grupy S&D, którzy w komisjach parlamentarnych działają na rzecz silniejszej, bardziej demokratycznej Europy i lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Komisja Kultury i Edukacji
Komisja Rozwoju
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja Budżetowa

Our global actions

Our elected representatives are working to ensure that the Parliament's international relations reflect the interests and ideals of EU citizens. In this section, you will find more information about the Parliament’s delegations.

Our Commissioners

Our citizens expect us to build a Europe based on equality, solidarity, sustainability and social justice. You can read about our demands in more detail on this page. With the S&D team leading the way with the new Commission and working together with progressive MEPs, we can bring about the change that Europe needs.

Our European Green Deal

Our European Green Deal will put Europe on the path of long-term, sustainable growth and prosperity. It will ensure that our environmental policies plant inclusive seeds for social and economic change,  by decreasing social inequalities, reducing imbalances between bigger and smaller Member States, getting rid of geographical disparities as well as disparities between women and men and between generations.