Our plenary work

The Parliament meets regularly to vote and debate at its plenary session, in Brussels or Strasbourg. Ahead of each plenary session, the S&D Group announces its priorities and its objectives for the main debates, reports and resolutions.

S&D Group's news on the European Parliament's Plenary session in Strasbourg - 11 to 14 February 2019

Our Committee Work

Grupa S&D angażuje się w walkę o sprawiedliwość społeczną, nowe miejsca pracy i wzrost gospodarczy, prawa konsumentów, zrównoważony rozwój, reformę rynków finansowych oraz respektowanie praw człowieka. Przeczytaj więcej o pracy eurodeputowanych Grupy S&D, którzy w komisjach parlamentarnych działają na rzecz silniejszej, bardziej demokratycznej Europy i lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Komisja Kultury i Edukacji

Komisja Rozwoju

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Budżetowa