Sekretariat Grupy S&D odgrywa kluczową rolę we wspieraniu naszych demokratycznie wybranych deputowanych do Parlamentu Europejskiego w sercu Europy. Ta szczególna odpowiedzialność oznacza, że staramy się rekrutować ludzi o silnej motywacji, uczciwych, silnie zaangażowanych politycznie oraz o szerokim zakresie umiejętności i talentów.

Jeśli do nas dołączysz, będziesz pracować w wielokulturowym środowisku z kolegami z całej Europy. Będziesz miał wiele możliwości rozwoju swoich umiejętności osobistych i zawodowych.

Nasze procedury rekrutacyjne są następujące*:

  • Wakaty na „stanowiska stałe” (umowy na czas nieokreślony) w Sekretariacie Grupy S&D są obsadzane w drodze konkursów organizowanych przez Grupę S&D lub w drodze transferów, oddelegowania lub awansów wewnętrznych lub z innych instytucji UE. Zostaną one opublikowane poniżej.
     
  • Wakaty na „stanowiska na czas określony” (umowy na czas określony, pracownicy kontraktowi) są zazwyczaj obsadzane w drodze spontanicznych aplikacji, po których następują rozmowy kwalifikacyjne z odpowiednimi kandydatami. Możesz przesłać nam swoją spontaniczną aplikację za pomocą formularza online tutaj.
     
  • W przypadku „określonego stanowiska”, ogłaszanego przez Grupę, szczegóły do przesłania w CV oraz numer referencyjny stanowiska można znaleźć w opisie stanowiska, o ile jest dostępna konkretna oferta pracy. Zostaną one opublikowane poniżej.
  • Grupa S&D w Parlamencie Europejskim od czasu do czasu wysyła „zaproszenie do wyrażenia zainteresowania” w celu zidentyfikowania potencjalnych usługodawców w celu zawarcia ewentualnej umowy ramowej. Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania może być skierowane do dowolnego sektora w ramach Grupy S&D. Szczegóły każdego otwartego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania zostaną opublikowane poniżej.  

Jeśli chciałbyś pracować jako asystent eurodeputowanego, skontaktuj się bezpośrednio z eurodeputowanym z danego okręgu wyborczego, ponieważ każdy eurodeputowany zatrudnia własnego asystenta.

* Pamiętaj, że Grupa S&D będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z rozporządzeniem (EU) N 2018/1725. Grupa S&D gromadzi Twoje dane osobowe. Jedynie Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i CV to dane, jakie przechowujemy w celach rekrutacyjnych; informacje te nie będą udostępniane innym organizacjom i zostaną usunięte za 3 lata. Jeśli chcesz usunąć swoje dane, poinformuj nas o tym drogą mailową pisząc na adres: s-d.jobs@europarl.europa.eu