Oferty pracy

Grupa S&D ogłasza wakaty na „stanowiska stałe” (umowy na czas nieokreślony obsadzane w drodze konkursów, transferów, delegacji lub awansów, wewnętrznie lub z innych instytucji UE) oraz wakaty na „stanowiska na czas określony” (umowy na czas określony lub pracownicy kontraktowi zatrudnieni w ramach spontanicznych aplikacji).

Spontaniczne aplikacje

Jeśli chcesz przesłać nam swoje CV w celu zachowania w aktach, wypełnij formularz online. Jeśli w Grupie dostępne będzie stanowisko w ramach umów na czas określony lub dla pracowników kontraktowych, zostanie ono wymienione w formularzu. Zgodnie z potrzebami naszej Grupy wybrane zostaną CV, które najlepiej pasują do wolnego stanowiska, a z kandydatami skontaktujemy się w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Staże

Istnieje sześć różnych programów stażowych, które angażują młodych ludzi w prace Grupy S&D. Czas trwania naszych staży wynosi trzy lub pięć miesięcy w zależności od programu. Wnioski o staże rozpoczynające się w połowie września można składać od maja, a na staże rozpoczynające się w połowie lutego można składać od października.