Misja, wizja i wartości

Grupa S&D jest największą centrolewicową grupą  w Parlamencie Europejskim i drugą grupą pod względem  liczebności; posiada 187 członków pochodzących ze wszystkich 28 państw UE. Grupa S&D opowiada się za integracyjnym społeczeństwem europejskim, opartym na zasadach:

Wolności
Równości
Solidarności
Sprawiedliwości
Różnorodności

Nasi eurodeputowani są zaangażowani w walkę o sprawiedliwość społeczną, miejsca pracy, wzrost gospodarczy, prawa konsumentów, zrównoważony rozwój, reformę rynków finansowych i prawa człowieka, w celu stworzenia silniejszej i bardziej demokratycznej Europy oraz lepszej przyszłości dla wszystkich.

W dzisiejszych, kryzysowych czasach, priorytetem Grupy S&D jest walka z bezrobociem i sprawienie, aby nasze społeczeństwa i rynki stały się bardziej sprawiedliwe. Chcemy przywrócić zaufanie ludzi do UE i dać im nadzieję na przyszłość. Tymi zasadami kierujemy się w naszej codziennej pracy w Parlamencie Europejskim i poza nim.