Poznaj naszych eurodeputowanych

Grupa S&D składa się ze 147 europosłów pochodzących z 25 krajów UE. Jest to druga pod względem wielkości grupa polityczna w Parlamencie Europejskim. Nasi europosłowie działają we wszystkich komisjach parlamentarnych i delegacjach międzynarodowych.

Filtruj według

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, Przewodnicząca
Hiszpania

ANDRIEU Eric

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, finansowanie lepszej, bardziej sprawiedliwej Europy i koordynacja WRF
BUDG / CONT
Francja

BELKA Marek

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Polska

BONAFÈ Simona

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, sprawy parlamentarne oraz koordynacja z parlamentami krajowymi i stosunki międzyinstytucjonalne
Sekretarz parlamentarny
Włochy

BORZAN Biljana

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, nowa ekonomia, która pracuje dla wszystkich
ECON / IMCO/ INTA
Chorwacja

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, Nowy Zielony Ład i wiceprzew. ds. komunikacji
ENVI / TRAN / AGRI / PECH / ITRE (Energia)
Malta

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, transformacja, innowacje i silna Europa cyfrowa
ITRE/ CULT/ Digital WG/ JURI (Europa cyfrowa)/ TRAN (kwestie niezwiązane z Nowym Zielonym Ładem)
Niemcy

FRITZON Heléne

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, nowa Europa Socjalna równości, spójności i silnych praw
EMPL/FEMM/ENVI (Zdrowie) / Stosunki ze związkami zawodowymi
Szwecja

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, silna i oparta na wartościach Europa w świecie
AFET / DEVE / SEDE / DROI / DEG
Holandia

PLUMB Rovana

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, sprawiedliwa transformacja i demografia
REGI
Rumunia

AGIUS SALIBA Alex

Koordynator
Committee
Komisja Petycji
Malta

AGUILERA Clara

Koordynator
Committee
Komisja Rybołówstwa
Hiszpania

BULLMANN Udo

Koordynator
Committee
Komisja Rozwoju
Niemcy

DANIELSSON Johan

Koordynator
Committee
Komisja Transportu i Turystyki
Szwecja

DE CASTRO Paolo

Koordynator
Committee
Komisja : Rolnictwo i Rozwój Wsi
Włochy

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Committee
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Hiszpania

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Committee
Komisja Budżetowa
Hiszpania

GUTELAND Jytte

Koordynator
Committee
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Szwecja

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Committee
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Holandia

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Committee
Komisja Kultury i Edukacji
Niemcy

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Committee
Komisja Rozwoju Regionalnego
Niemcy

MANDA Claudiu

Koordynator
Committee
Komisja Kontroli Budżetowej
Rumunia

MIKSER Sven

Koordynator
Committee
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
Estonia

NICA Dan

Head of delegation
Koordynator
Committee
Komisja Przemysłu
Rumunia

NOICHL Maria

Koordynator
Committee
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Niemcy