Poznaj naszych eurodeputowanych

Grupa S&D składa się ze 154 europosłów pochodzących z 26 krajów UE. Jest to druga pod względem wielkości grupa polityczna w Parlamencie Europejskim. Nasi europosłowie działają we wszystkich komisjach parlamentarnych i delegacjach międzynarodowych.

Kryteria wyszukiwania

GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodniczący / Przewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, Przewodnicząca
Hiszpania
ANDRIEU Eric
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, finansowanie lepszej, bardziej sprawiedliwej Europy i koordynacja WRF
BUDG / CONT
Francja
BONAFÈ Simona
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, sprawy parlamentarne oraz koordynacja z parlamentami krajowymi i stosunki międzyinstytucjonalne
Sekretarz parlamentarny
Włochy
BORZAN Biljiana
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, nowa ekonomia, która pracuje dla wszystkich
ECON / IMCO/ INTA
Chorwacja
DALLI Miriam
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, Nowy Zielony Ład i wiceprzewodnicząca ds. komunikacji
ENVI / TRAN / AGRI / PECH / ITRE (Energia)
Malta
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, transformacja, innowacje i silna Europa cyfrowa
ITRE/ CULT/ Digital WG/ JURI (Europa cyfrowa)/ TRAN (kwestie niezwiązane z Nowym Zielonym Ładem)
Niemcy
FRITZON Heléne
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, nowa Europa Socjalna równości, spójności i silnych praw
EMPL/FEMM/REGI/ENVI (Zdrowie)
Szwecja
MORAES Claude
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, demokratyczna odporność i prawa podstawowe
LIBE/ PETI/ AFCO/ Ekstremizm WG/ JURI (z wyjątkiem kwestii związanych z Europą cyfrową)
Wielka Brytania
PIRI Kati
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, silna i oparta na wartościach Europa w świecie
AFET / DEVE / SEDE / DROI / DEG
Holandia
PLUMB Rovana
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, Wiceprzewodnicząca i kandydatka na komisarza
Rumunia
AGUILERA Clara
Koordynator
Committee
Komisja Rybołówstwa
Hiszpania
BULLMANN Udo
Koordynator
Committee
Komisja Rozwoju
Niemcy
DANIELSSON Johan
Koordynator
Committee
Komisja Transportu i Turystyki
Szwecja
DE CASTRO Paolo
Koordynator
Committee
Komisja : Rolnictwo i Rozwój Wsi
Włochy
FERNÁNDEZ Jonás
Koordynator
Committee
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Hiszpania
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
Koordynator
Committee
Komisja Budżetowa
Hiszpania
GUTELAND Jytte
Koordynator
Committee
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Szwecja
JONGERIUS Agnes
Head of delegation
Koordynator
Committee
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Holandia
KAMMEREVERT Petra
Koordynator
Committee
Komisja Kultury i Edukacji
Niemcy
KIRTON-DARLING Jude
Koordynator
Committee
Komisja Petycji
Wielka Brytania
KREHL Constanze Angela
Koordynator
Committee
Komisja Rozwoju Regionalnego
Niemcy
MANDA Claudiu
Koordynator
Committee
Komisja Kontroli Budżetowej
Rumunia
MIKSER Sven
Koordynator
Committee
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
Estonia
NICA Dan
Head of delegation
Koordynator
Committee
Komisja Przemysłu
Rumunia
NOICHL Maria
Koordynator
Committee
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Niemcy