Poznaj naszych eurodeputowanych

Grupa S&D jest dumna z faktu, że w jej skład wchodzi 187 eurodeputowanych, reprezentujących wszystkie 28 państw członkowskich UE oraz z faktu, że składa się ona z (prawie) równej liczby mężczyzn (55%) i kobiet (45%).

Jesteśmy nadal drugą pod względem liczebności grupą w Parlamencie Europejskim, a nasi eurodeputowani pracują we wszystkich komisjach parlamentarnych i międzynarodowych delegacjach. Dowiedz się więcej o naszych eurodeputowanych oraz o tym, w jakich obszarach polityki pracują.

Search by

BULLMANN Udo
President
S&D Group president
Germany
ANDRIEU Eric
Vice-president
Budget and Cohesion Policy
France
BOŞTINARU Victor
Vice-president
Foreign Policy
Romania
BRESSO Mercedes
Vice-president
Economic and Social Model
Italy
FAJON Tanja
Vice-president
Communication and Civil Liberties
Slovenia
KOFOD Jeppe
Vice-president
Globalisation
Denmark
RODRIGUES Maria João
Vice-president
Parliamentary Secretary
Portugal
VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena
Vice-president
Foreign policy, Development and Trade
Spain
VAN BREMPT Kathleen
Vice-president
Sustainable Development
Belgium
WEIDENHOLZER Josef
Vice-president
Civil Liberties, Constitutional and Legal Affairs
Austria
NIEDERMÜLLER Péter
Treasurer
Treasurer
Hungary
ŁYBACKA Krystyna
Member
Poland
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia
Member
Spain
ANDERSON Lucy
Member
United Kingdom
ANDROULAKIS Nikos
Member
Greece
ARENA Marie
Member
Belgium
ASSIS Francisco
Member
Portugal
BALAS Guillaume
Member
France
BALČYTIS Zigmantas
Member
Lithuania
BAYET Hugues
Member
Belgium
BENIFEI Brando
Member
Italy
BETTINI Goffredo Maria
Member
Italy
BLANCO LÓPEZ José
Member
Spain
BLINKEVIČIŪTĖ Vilija
Member
Lithuania
BONAFÈ Simona
Member
Italy