DANIELSSON Johan
DANIELSSON Johan
Koordynator
Born on 30/06/1982 , Borlänge

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Koordynator

Komisje

  • Komisja Transportu i Turystyki , Koordynator
  • Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem , Członek
  • Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

FRITZON Heléne

FRITZON Heléne

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Szwecja
DANIELSSON Johan

DANIELSSON Johan

Koordynator
Szwecja
GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja
BERGKVIST Erik

BERGKVIST Erik

Członek
Szwecja
INCIR Evin

INCIR Evin

Członek
Szwecja