Komisje

Komisja Kultury i Edukacji
Komisja Rozwoju
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja Budżetowa
Komisja Kontroli Budżetowej
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja : Rolnictwo i Rozwój Wsi
Komisja Rybołówstwa
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Przemysłu
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja Prawna
Komisja Spraw Konstytucyjnych
Komisja Petycji
Komisja Transportu i Turystyki
Komisja Rozwoju Regionalnego

Podkomisje ds.

Komisja Specjalna

Komisja śledcza