Nasza praca w Komisji Budżetowej

Eurodeputowani S&D walczą o budżet UE, który będzie charakteryzował się potencjałem i elastycznością, potrzebnymi, aby sprostać licznym wyzwaniom, przed jakimi stoi Europa. Wydatki UE są uzgadniane w ramach rocznego budżetu. Jednakże przepisy i wytyczne dotyczące rocznego budżetu są organizowane jako część planu długoterminowego - wieloletnich ram finansowych. Obecne ramy finansowe są realizowane w latach 2014-2020, wraz z przeglądem śródokresowym.

Nasze osiągnięcia

Eurodeputowani co roku walczą o to, aby fundusze UE odpowiadały zobowiązaniom, które podejmują rządy krajowe. Będziemy stanowczo bronić praw i funduszy europejskich obywateli tam, gdzie środki finansowe są najbardziej potrzebne. W kwestii budżetu UE na rok 2019, dzięki naciskom Grupy S&D, Parlament Europejski zażądał odpowiednich funduszy na podstawowe narzędzia dotyczące przyszłości naszej młodzieży.

Nasze priorytety

Nie możemy stawić czoła globalnym wyzwaniom jako pojedyncze kraje. Tylko w ramach współpracy możemy radzić sobie z wyzwaniami, takimi jak kryzys gospodarczy czy kryzys uchodźczy. Grupa S&D uważa, że budżet UE dysponujący niezbędnymi zasobami ma zasadnicze znaczenie, jeśli traktujemy go poważnie, a ramy finansowe, jak i budżet roczny powinny być lepiej wykorzystywane na rzecz spełnienia aspiracji obywateli.

Pragniemy bardziej przejrzystego i sprawiedliwego systemu finansowania budżetu UE. Chcemy, aby UE dysponowała zasobami własnymi - bezpośrednimi środkami zwiększenia dochodów - zamiast środków pochodzących z budżetów krajowych.

Chcemy, aby budżet koncentrował się na tworzeniu nowych miejsc pracy i wspieraniu wzrostu gospodarczego poprzez przeznaczanie większych funduszy na takie obszary, jak badania i rozwój, innowacje, szkolenia i miejsca pracy, abyśmy mogli pobudzić zatrudnienie i wzrost gospodarczy na całym kontynencie.

Istotne jest również to, aby budżet UE był dobrze zarządzany. Jeśli chcemy odzyskać zaufanie europejskich podatników, musimy wykorzenić korupcję i pokazać, że każde euro jest wydawane w efektywny sposób.

Zaangażowani europosłowie

MARQUES Margarida

MARQUES Margarida

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Portugalia
GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania
DE CASTRO Paolo

DE CASTRO Paolo

Członek
Włochy
BIEDROŃ Robert

BIEDROŃ Robert

Członek
Polska
GUALMINI Elisabetta

GUALMINI Elisabetta

Członek
Włochy
LARROUTUROU  Pierre

LARROUTUROU Pierre

Członek
Francja
UŠAKOVS Nils

UŠAKOVS Nils

Członek
Łotwa
BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Zastępca
Niemcy
FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Zastępca
Hiszpania
MANDA Claudiu

MANDA Claudiu

Zastępca
Rumunia

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Program InvestEU otrzymuje zielone światło od Parlamentu Europejskiego. Czas, aby te pieniądze trafiły do ludzi!

Position papers

Position paper

Tax justice to foster post-pandemic recovery. An S&D Roadmap

Position paper

Reform of the System of Own Resources of the EU for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework

Position paper

The Future of EU finances post-2020

Position paper

The reform of the Own Resources system

Position paper

S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP

Position paper

S&D position paper on migration & asylum

Position paper

S&D Strategy on the Revision of the Multiannual Financial Framework (MFF) (2014-2020)

Position paper

Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Position paper

Completing and rebalancing economic and monetary union. A democratic call

Position paper

Preventing a new Eurozone crisis: towards a new deal for Greece and the EMU

Position paper

Ending the crisis and building new sustainable and shared prosperity - our call for an ambitious european investment strategy