Nasz Europejski Zielony Ład

Parlament Europejski ogłosił 28 listopada 2019 roku stan alarmu klimatycznego. Europa pilnie potrzebuje nowego zrównoważonego modelu gospodarczego, który połączy ze sobą postęp społeczny i ekologiczny, poprawi dobrobyt ludzi i nie pominie nikogo. Model ten musi odzwierciedlać cele porozumienia paryskiego i cele zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. Nasz Europejski Zielony Ład wprowadzi Europę na ścieżkę długoterminowego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Zagwarantuje on, że nasze polityki środowiskowe zasieją inkluzywne nasiona, sprzyjające zmianom społecznym i gospodarczym, zmniejszając nierówności społeczne, redukując nierówności pomiędzy większymi i mniejszymi państwami członkowskimi, usuwając nierówności geograficzne, a także różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz pomiędzy pokoleniami.

Nowy model gospodarczy na rzecz postępowej Europy

Naszym priorytetem jest zapewnienie powszechnego dobrobytu, zamiast po prostu zysków dla nielicznych osób, kierujących się chciwością. Jednocześnie musimy uszanować ograniczenia naszej planety.

Nasza walka dotyczy zapewnienia zrównoważonej równości we wszystkich jej wymiarach - społecznym, gospodarczym, politycznym i terytorialnym.

Wieloletni budżet, który zapewni sprawiedliwą transformację

Wiemy, że silna Europa będzie możliwa tylko wtedy, gdy UE dysponować będzie wystarczającymi środkami, aby wspólnie je wykorzystać do budowy lepszej, bardziej sprawiedliwszej i bardziej ekologicznej przyszłości dla naszych dzieci.

Będziemy traktować priorytetowo inwestowanie w integrację społeczną, ekologizację gospodarki oraz walkę z wszelkiego rodzaju nierównościami.

Dumne, prężne demokracje i prawa podstawowe

Jesteśmy zaangażowani w obronę praworządności i praw podstawowych wszędzie tam, gdzie jest to konieczne - w naszych instytucjach, na ulicach i w Internecie. Kluczową kwestią jest dla nas obrona integralności demokracji.

Postępowa wizja polityki migracyjnej i azylowej

Potrzebujemy solidarności, aby efektywnie stosować politykę migracyjną i uchodźczą. Musimy popierać skuteczną, humanitarną i uporządkowaną kontrolę granic. Powinniśmy popierać integrację migrantów ze społecznościami w krajach przyjmujących, aby uhonorować ich pozytywny wkład.

Silna Europa potrzebuje silnych, wspólnych instytucji oraz silnego społeczeństwa obywatelskiego

Aby nasza postępowa wizja dla Europy stała się rzeczywistością, musimy stosować sprawiedliwe, asertywne, niezależne i wspólne narzędzia. W ostatnich latach decyzje dotyczące nas wszystkich były podejmowane przez kilka dużych państw członkowskich. Musimy zapewnić powrót UE do stosowania poważnych, demokratycznych, kolegialnych i zrównoważonych metod.

Zaangażowanie i uczestnictwo ludzi ma kluczowe znaczenie dla urzeczywistnienia naszej wizji. Musimy odbudować nasze sojusze ze związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, zorganizowanymi platformami obywatelskimi, inicjatywami młodzieżowymi oraz platformami kobiecymi. Musimy to zrobić w całej UE, włącznie z obszarami peryferyjnymi i wiejskimi. Konsultacje, informowanie i współdziałanie ze społeczeństwem obywatelskim zawsze będą rdzeniem tego, o co walczymy. Wzmocnienie pozycji obywateli rozpocznie nowy rozdział.

Partnerstwo między UE i Afryką, oparte na wzajemnym zaufaniu

Jesteśmy zaangażowani w budowę równego partnerstwa z Afryką. Partnerstwo to musi opierać się na zasadzie własności, wzajemnym szacunku i realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które podzielają obydwa kontynenty. Partnerstwo między UE a Afryką jest partnerstwem politycznym opartym na nieustannym dialogu i zrozumieniu wartości demokracji, praw człowieka i dobrych rządów we wszystkich wymiarach współpracy, w tym w ramach stosunków handlowych pomiędzy naszymi kontynentami.

Europa silna na arenie światowej: bijące serce uczciwości i poszanowania zasad

Pragniemy, aby Europa była w coraz większym stopniu siłą niosącą pokój. Musimy aktywniej angażować się w promowanie stabilności i demokracji na świecie jako najlepszego sposobu ochrony obywateli. Prawa człowieka, solidarność i demokracja to narzędzia, jakich używamy, aby osiągnąć to, o co walczymy.

Handel z korzyścią dla wielu, a nie tylko dla nielicznych

Handel jest jednym z wielu narzędzi, jakie możemy wykorzystać do podniesienia standardów społecznych, pracowniczych i w dziedzinie ochrony środowiska na całym świecie. Handel powinien traktować ludzi w sposób nadrzędny.