Europe must rise to the challenge of a new era. Faced with growing inequalities and many changes, from globalisation and economic uncertainty to digitisation and new technologies, we must embrace new opportunities but defend our values. This means securing and updating fundamental social standards for everyone. The S&Ds have always fought for this and we’re leading the fight in the European Parliament to make it real – through a ‘European pillar of social rights’. We want to make sure this pillar is solid, with enforceable rights, fairer economic policies and properly funded public investments.

The S&Ds launched an action plan to fight the Covid-19 pandemic on 25 March 2020. We are monitoring the situation continuously and stand ready to respond to the crisis with additional political demands and proposals as the situation evolves in the coming weeks and months.

Parlament Europejski ogłosił 28 listopada 2019 roku stan alarmu klimatycznego. Europa pilnie potrzebuje nowego zrównoważonego modelu gospodarczego, który połączy ze sobą postęp społeczny i ekologiczny, poprawi dobrobyt ludzi i nie pominie nikogo. Model ten musi odzwierciedlać cele porozumienia paryskiego i cele zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. Nasz Europejski Zielony Ład wprowadzi Europę na ścieżkę długoterminowego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Zagwarantuje on, że nasze polityki środowiskowe zasieją inkluzywne nasiona, sprzyjające zmianom społecznym i gospodarczym, zmniejszając nierówności społeczne, redukując nierówności pomiędzy większymi i mniejszymi państwami członkowskimi, usuwając nierówności geograficzne, a także różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz pomiędzy pokoleniami.

Naszym priorytetem jest zapewnienie powszechnego dobrobytu, zamiast po prostu zysków dla nielicznych osób, kierujących się chciwością. Jednocześnie musimy uszanować ograniczenia naszej planety.

Nasza walka dotyczy zapewnienia zrównoważonej równości we wszystkich jej wymiarach - społecznym, gospodarczym, politycznym i terytorialnym.

Jesteśmy zaangażowani w budowę równego partnerstwa z Afryką. Partnerstwo to musi opierać się na zasadzie własności, wzajemnym szacunku i realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które podzielają obydwa kontynenty. Partnerstwo między UE a Afryką jest partnerstwem politycznym opartym na nieustannym dialogu i zrozumieniu wartości demokracji, praw człowieka i dobrych rządów we wszystkich wymiarach współpracy, w tym w ramach stosunków handlowych pomiędzy naszymi kontynentami.

Pragniemy, aby Europa była w coraz większym stopniu siłą niosącą pokój. Musimy aktywniej angażować się w promowanie stabilności i demokracji na świecie jako najlepszego sposobu ochrony obywateli. Prawa człowieka, solidarność i demokracja to narzędzia, jakich używamy, aby osiągnąć to, o co walczymy.

Handel jest jednym z wielu narzędzi, jakie możemy wykorzystać do podniesienia standardów społecznych, pracowniczych i w dziedzinie ochrony środowiska na całym świecie. Handel powinien traktować ludzi w sposób nadrzędny.