Nasza praca w Komisji Rozwoju

Unia Europejska jest największym na świecie ofiarodawcą pomocy międzynarodowej. Grupa S&D dąży do tego, aby UE zachowała globalne przywództwo i silne zaangażowanie na rzecz programów rozwojowych oraz skutecznej pomocy humanitarnej. Pracujemy również ciężko nad tym, aby wszystkie polityki UE - wewnętrzne i zewnętrzne - były spójne z tymi celami w takich w dziedzinach, jak rolnictwo i handel międzynarodowy, a także w ramach takich polityk, jak identyfikowalność minerałów konfliktu i społecznie odpowiedzialne praktyki w sektorze odzieżowym. Naszym obowiązkiem jest budowanie przyszłości, w której nikt nie zostanie pominięty.

Nasze osiągnięcia

Odegraliśmy kluczową rolę w określeniu ambitnego programu UE w zakresie polityki rozwojowej. Nowy konsensus europejski i międzyinstytucjonalny w sprawie rozwoju potwierdza ważne, kluczowe zasady, takie jak walka z ubóstwem i nierównością, konieczność zajęcia się głównymi przyczynami migracji oraz postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i w zakresie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Zapewniliśmy właściwe wdrożenie tych zasad w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, mobilizując kolejne inwestycje dla Afryki i krajów sąsiednich.

Nasze priorytety

Wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

Najważniejszym priorytetem Grupy S&D w dziedzinie polityki rozwojowej jest osiągnięcie wyznaczonych na 2030 rok celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, a w szczególności likwidacji globalnego ubóstwa i nierówności. 17 celów wyznaczonych w rezolucji Przekształcamy nasz świat - Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, stanowi siły napędowe unijnej polityki rozwoju w drodze realizacji celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych w samej UE, jak i poza nią.

Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju

Jeśli chcemy osiągnąć rzeczywisty postęp w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju, musimy oprzeć tworzenie polityki na konsensusie europejskim w sprawie rozwoju, aby określić, w jaki sposób położymy kres nierównościom oraz zaproponować radykalne, nowe programy dla osiągnięcia tych celów.

Mamy dziś inne priorytety i wyzwania niż w przeszłości, ale musimy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że rolą polityki rozwojowej jest przede wszystkim walka z ubóstwem w celu rozwiązania głównych przyczyn globalnych wyzwań, takich jak migracja i niestabilność.

Edukacja

Edukacja odgrywa kluczową rolę w likwidacji ubóstwa i nierówności, a także w zapobieganiu kryzysom humanitarnym spowodowanym przez człowieka. 

75 milionów dzieci nie uczęszcza do szkoły ze względu na sytuacje kryzysowe, ale tylko niecałe 2% globalnej pomocy humanitarnej przeznaczone jest na edukację.

W ramach naszej kampanii EDUCA, Grupa S&D walczyła usilnie o to, aby edukacja na obszarach dotkniętych konfliktami stała międzynarodowym priorytetem. UE wyraziła zgodę na przeznaczenie 6% swojego budżetu na pomoc humanitarną w 2017 roku na finansowanie edukacji dzieci na obszarach dotkniętych konfliktami.

Zobowiązanie to oznacza, że ponad 4 milionom dzieci w 47 krajach zapewniony już został dostęp do edukacji.

Grupa S&D będzie się nadal domagać podejmowania dalszych działań w celu zapewnienia powszechnego dostępu do edukacji.

Zaangażowani europosłowie

NEUSER Norbert

NEUSER Norbert

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy
MAJORINO Pierfrancesco

MAJORINO Pierfrancesco

Członek
Włochy
GONZÁLEZ Mónica Silvana

GONZÁLEZ Mónica Silvana

Członek
Hiszpania
TARABELLA Marc

TARABELLA Marc

Członek
Belgia
NOICHL Maria

NOICHL Maria

Zastępca
Niemcy
INCIR Evin

INCIR Evin

Zastępca
Szwecja
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

Zastępca
Hiszpania
TOIA Patrizia

TOIA Patrizia

Zastępca
Włochy
ZORRINHO Carlos

ZORRINHO Carlos

Zastępca
Portugalia

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Sprawiedliwa, równa i zrównoważona; taka jest nowa strategia UE-Afryka, której chcemy i o którą będziemy walczyć

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Powstrzymajmy masakry w Jemenie. Nie można przemilczeć haniebnej odpowiedzialności Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Wideo

S&Ds: we say NO to vaccine nationalism. Vaccination must speed up in the EU, and globally

Position papers

Position paper

S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP

Position paper

S&D position paper on migration & asylum

Position paper

S&D Position Paper on Europe 2020 strategy - A review for success

Position paper

EU cohesion policy - an investment tool for the benefit of EU citizens

Position paper

Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Position paper

Sustainable development agenda post-2015

Position paper

Towards an Energy Union

Position paper

DEVE (Development) policy paper for development and humanitarian aid priorities 2014-2019

Position paper

10 demands to fight social dumping and protect all workers

Related documents

Related document

S&D Group mandate paper : Sustainable Development Agenda Post-2015

Related document

DEVE Policy Paper for Development and Humanitarian Aid Priorities 2014-2019