Nasza praca w Komisji Spraw Konstytucyjnych

Komisja ta zajmuje się instytucjonalnymi aspektami determinującymi przyszłość UE. Częścią tego procesu jest przywrócenie zaufania obywateli do UE, a eurodeputowani S&D wspierają włączanie obywateli w proces decyzyjny UE, na przykład w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.

Komisja jest również odpowiedzialna za ocenę negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Parlament Europejski jako całość odgrywa kluczową rolę w finalizacji procesu Brexitu, a nasi eurodeputowani wnoszą w ten proces istotny wkład za pośrednictwem tej komisji.

Nasze osiągnięcia

Ciężko pracowaliśmy nad tym, aby Parlament Europejski i UE lepiej odzwierciedlały Europę. Walczyliśmy o reformę praw rządzących wyborami do UE, aby wzmocnić świadomość związku pomiędzy krajowymi partiami politycznymi i kandydatami biorącymi udział w wyborach oraz ich przynależnością do europejskich partii politycznych. Dodatkowo wzmacnia to proces Spitzenkandidaten (wiodących kandydatów), zapewniając w ten sposób, że wybory europejskie są czymś więcej niż 28. oddzielnymi krajowymi wyborami. Pragniemy, aby wybory europejskie miały europejski charakter.

Zdecydowanie walczyliśmy również o zwiększenie przejrzystości w procesach decyzyjnych w UE, wprowadzając nowe przepisy dotyczące firm i organów, które usiłują wpływać na prawo UE. Ciężko walczyliśmy również o rozpoczęcie rozmów trójstronnych, w ramach których Rada Ministrów, Komisja i Parlament finalizują nowe unijne przepisy.

Nasze priorytety

Brexit

Popieramy bliskie partnerstwo z Wielką Brytanią, ale wszelkie porozumienie wymaga odpowiedniej równowagi między prawami i obowiązkami, a także musi spełnić szereg podstawowych zasad: kraj trzeci nie może mieć takich samych korzyści jak państwo członkowskie, UE musi zachować niezależność w podejmowaniu decyzji, należy chronić integralność jednolitego rynku i stabilność finansową, a także zapewnić równe warunki konkurencji między Wielką Brytanią i UE.

Zaangażowani europosłowie

SILVA PEREIRA Pedro
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Portugalia
CORBETT Richard
Członek
Wielka Brytania
JÁUREGUI ATONDO Ramón
Członek
Hiszpania
TAPARDEL Ana-Claudia
Członek
Rumunia
GUALTIERI Roberto
Zastępca
Włochy
GUERRERO SALOM Enrique
Zastępca
Hiszpania
SÂRBU Daciana Octavia
Zastępca
Rumunia

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Przewodniczący Grupy S&D oznajmia: przywódcy powinni wysłać z Sibiu mocne przesłanie o potrzebie odnowy

Komunikat prasowy

Grupa S&D zachowała się odpowiedzialnie, aby zagwarantować, że obywatele Wielkiej Brytanii nie będą potrzebowali wizy do wjazdu na teren 27 państw członkowskich UE po brexicie

Komunikat prasowy

Liczymy, że Szwecja będzie promykiem postępowej nadziei dla Europy, oznajmia przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann

Position papers

Position paper
Opublikowane:
Fostering media diversity and press freedom
Position paper
Opublikowane:
S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP
Position paper
Opublikowane:
S&D position paper on migration & asylum
Position paper
Opublikowane:
Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Position paper
Opublikowane:
The rise of right wing extremism and populism in Europe