Nasza praca w Komisji Spraw Konstytucyjnych

Komisja ta zajmuje się instytucjonalnymi aspektami determinującymi przyszłość UE. Częścią tego procesu jest przywrócenie zaufania obywateli do UE, a eurodeputowani S&D wspierają włączanie obywateli w proces decyzyjny UE, na przykład w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.

Komisja jest również odpowiedzialna za ocenę negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Parlament Europejski jako całość odgrywa kluczową rolę w finalizacji procesu Brexitu, a nasi eurodeputowani wnoszą w ten proces istotny wkład za pośrednictwem tej komisji.

Nasze osiągnięcia

Ciężko pracowaliśmy nad tym, aby Parlament Europejski i UE lepiej odzwierciedlały Europę. Walczyliśmy o reformę praw rządzących wyborami do UE, aby wzmocnić świadomość związku pomiędzy krajowymi partiami politycznymi i kandydatami biorącymi udział w wyborach oraz ich przynależnością do europejskich partii politycznych. Dodatkowo wzmacnia to proces Spitzenkandidaten (wiodących kandydatów), zapewniając w ten sposób, że wybory europejskie są czymś więcej niż 28. oddzielnymi krajowymi wyborami. Pragniemy, aby wybory europejskie miały europejski charakter.

Zdecydowanie walczyliśmy również o zwiększenie przejrzystości w procesach decyzyjnych w UE, wprowadzając nowe przepisy dotyczące firm i organów, które usiłują wpływać na prawo UE. Ciężko walczyliśmy również o rozpoczęcie rozmów trójstronnych, w ramach których Rada Ministrów, Komisja i Parlament finalizują nowe unijne przepisy.

Nasze priorytety

Brexit

Popieramy bliskie partnerstwo z Wielką Brytanią, ale wszelkie porozumienie wymaga odpowiedniej równowagi między prawami i obowiązkami, a także musi spełnić szereg podstawowych zasad: kraj trzeci nie może mieć takich samych korzyści jak państwo członkowskie, UE musi zachować niezależność w podejmowaniu decyzji, należy chronić integralność jednolitego rynku i stabilność finansową, a także zapewnić równe warunki konkurencji między Wielką Brytanią i UE.

MEPs involved

SILVA PEREIRA Pedro
Vice-chair
Portugalia
LEINEN Jo
Coordinator
Niemcy
BRESSO Mercedes
Member
Włochy
CORBETT Richard
Member
Wielka Brytania
JÁUREGUI ATONDO Ramón
Member
Hiszpania
TAPARDEL Ana-Claudia
Member
Rumunia
BERÈS Pervenche
Substitute
Francja
KAUFMANN Sylvia-Yvonne
Substitute
Niemcy
GUALTIERI Roberto
Substitute
Włochy
GUERRERO SALOM Enrique
Substitute
Hiszpania

See our latest actions

Komunikat prasowy

Grupa S&D zachowała się odpowiedzialnie, aby zagwarantować, że obywatele Wielkiej Brytanii nie będą potrzebowali wizy do wjazdu na teren 27 państw członkowskich UE po brexicie

Komunikat prasowy

Liczymy, że Szwecja będzie promykiem postępowej nadziei dla Europy, oznajmia przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann

Komunikat prasowy

Kolejna porażka premier May. Oddanie głosu obywatelom to jedyne wyjście z tej sytuacji

Position papers

Position paper
Published
Fostering media diversity and press freedom
Position paper
Published
S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP
Position paper
Published
S&D position paper on migration & asylum
Position paper
Published
Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Position paper
Published
The rise of right wing extremism and populism in Europe