Ponieważ delegacja ta funkcjonuje w coraz bardziej zglobalizowanym i błyskawicznie zmieniającym się środowisku, jedną z jej ról jest pozyskiwanie jak najaktualniejszych opinii ekspertów i wykorzystywanie ich w dialogu międzyparlamentarnym i szeroko pojętych pracach ustawodawczych. Oznacza to, że jej członkowie regularnie spotykają się z przedstawicielami innych instytucji europejskich oraz z uczonymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z Europy i Chin.

Podczas obecnego mandatu delegacja odwiedziła Pekin, Hongkong, Chengdu oraz Shenyan, aby odbyć spotkania ze Zgromadzeniem Przedstawicieli Ludowych. Głównymi poruszanymi tematami były zmiana klimatu, zielona gospodarka, wyzwania technologiczne i środowiskowe.

Zaangażowani europosłowie

GEBHARDT Evelyne

GEBHARDT Evelyne

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
BONAFÈ Simona

BONAFÈ Simona

Członek
Włochy
ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Członek
Niemcy
PLUMB Rovana

PLUMB Rovana

Członek
Rumunia
FUGLSANG Niels

FUGLSANG Niels

Członek
Dania
MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

Członek
Hiszpania
MARQUES Margarida

MARQUES Margarida

Członek
Portugalia
ROS SEMPERE Marcos

ROS SEMPERE Marcos

Członek
Hiszpania
WOLTERS Lara

WOLTERS Lara

Członek
Holandia
FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Zastępca
Hiszpania

Our global actions