Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM–UE

Delegacja ta została utworzona w 2010 r., po wyrażeniu w 2009 r. zgody przez Parlament na zawarcie z Karaibskim Forum Państw AKP (CARIFORUM) umowy o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM–UE. Ta umowa o partnerstwie gospodarczym ma na celu promocję handlu między UE i CARIFORUM, a także przyczynianie...

Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii

Partnerstwo strategiczne UE–Brazylia zostało nawiązane w lipcu 2007 r. Brazylia to kraj, którego historia i kultura w wielu aspektach pokrywają się z naszymi oraz z którym UE pozostaje już od bardzo dawna w oficjalnych stosunkach dyplomatycznych, od lat 60.    

Partnerstwo to obejmuje wiele...

Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej

Państwa, które należą do kręgu zainteresowań tej delegacji to między innymi: Belize, Kostaryka, Kuba, Republika Dominikańska, Salwador, Gwatemala, Honduras, Nikaragua oraz Panama.

W kadencji Parlamentu w latach 2014–2019 praca delegacji skupiała się na układzie o stowarzyszeniu UE–Ameryka...

Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru

Głównym zadaniem niniejszej delegacji jest pozytywne wpływanie na negocjacje na linii UE– Mercosur w sprawie podpisania układu o stowarzyszeniu między tymi dwoma blokami. Sukces tych negocjacji utorował drogę do stworzenia największej strefy wolnego handlu na świecie oraz wzmocni więzi...

Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

Oprócz spotkań w Parlamencie Europejskim delegacja ta organizuje coroczne misje do jednego z państw Wspólnoty Andyjskiej, aby spotkać się z wybranymi przedstawicielami, urzędnikami państwowymi, przedsiębiorcami oraz członkami społeczeństwa obywatelskiego. 

Ponadto delegacja ta z uwagą śledzi...

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile

Podczas obecnego mandatu głównym zadaniem niniejszej delegacji było uważne monitorowanie procesu aktualizacji układu o stowarzyszeniu EU–Chile, w reakcji na bardzo ambitny plan reform wprowadzony przez rząd chilijski w 2013 r.

W ciągu ostatnich lat delegacja starała się wspierać nowe formy...

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk

Razem ze swoim odpowiednikami w Meksyku delegacja ta przyczynia się znacząco do modernizacji układu o stowarzyszeniu UE–Meksyk, które weszło w życie w 2000 r. i pozwoliło na utworzenie strefy wolnego handlu dla 600 mln konsumentów meksykańskich i europejskich.

Delegacja do zgromadzenia parlamentarnego EuroLat

Od momentu swojego utworzenia w 2006 r. zgromadzenie parlamentarne EuroLat odbyło jedenaście sesji plenarnych, w dodatku do spotkań jego komisji dwa razy do roku. Aby przygotować się do końca kadencji Parlamentu w 2019 r., przyjęto rekordową liczbę 12 rezolucji sporządzonych przez komisje stałe, jak...