Delegacja ta została utworzona w 2010 r., po wyrażeniu w 2009 r. zgody przez Parlament na zawarcie z Karaibskim Forum Państw AKP (CARIFORUM) umowy o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM–UE. Ta umowa o partnerstwie gospodarczym ma na celu promocję handlu między UE i CARIFORUM, a także przyczynianie się, poprzez handel i inwestycje, do zrównoważonego rozwoju i redukcji ubóstwa. Art. 231 umowy stanowi o utworzeniu Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM–UE.

Zaangażowani europosłowie

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Hiszpania
ČĺŽ Miroslav

ČĺŽ Miroslav

Członek
Słowacja
TARABELLA Marc

TARABELLA Marc

Członek
Belgia
BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Zastępca
Niemcy
MEBAREK Nora

MEBAREK Nora

Zastępca
Francja
NEUSER Norbert

NEUSER Norbert

Zastępca
Niemcy

Our global actions