Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Świadoma zawartych ostatnio przełomowych porozumień, takich jak kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) oraz umowa o partnerstwie strategicznym, niniejsza delegacja uważnie śledzi rozwój stosunków dwustronnych między UE i Kanadą. Oprócz uczęszczania na regularne spotkania w Parlamencie...

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Delegacja bierze dwa razy do roku udział w spotkaniach międzyparlamentarnych z kolegami z Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych. Tematy debat prowadzonych w czasie wspólnych posiedzeń to konkretne obszary wspólnych kompetencji tych dwóch władz ustawodawczych oraz praktyczne sposoby...