Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim

Od 2007 r. Afryka i UE stosują wspólną strategię Afryka–UE, aby ułatwić ustalanie kolejnych wspólnych priorytetów. Co trzy lata na szczytach Afryka–UE głowy państwa i szefowie rządów ustalają plany, aby nadawać kierunek wdrażaniu celów. Niniejsza delegacja wspiera te pozytywne działania. Oprócz...

Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Niniejsza delegacja promuje konstruktywne stosunki i wzmocnioną współpracę z Parlamentem RPA. Razem z przewodniczącym Koła Parlamentarnego ds. Europy oraz posłami Parlamentu RPA delegacja ustala plan obrad na spotkania międzyparlamentarne EU–Afryka Południowa, które odbywają się raz do roku, na...

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP–UE skupia się na zagadnieniach najwyższej wagi dla państw, które reprezentuje, promując demokrację, dobre zarządzanie oraz rozwój handlu i stosunków gospodarczych. Dlatego też najczęściej omawianymi tematami są zmiana klimatu, umowy o partnerstwie gospodarczym...