Delegacja do spraw stosunków w państwami Azji Południowej

Regularne spotkania między europosłami, urzędnikami i parlamentarzystami w Azji Południowej pozwoliły na lepsze zrozumienie tych państw przez Europę. Spotkania te umożliwiły również posłom PE przedstawianie na miejscu europejskich priorytetów związanych z demokracją, prawami człowieka oraz zmianą...

Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem

Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem próbuje utrzymać relacje z tym państwem wysoko na liście priorytetów w Europie. Jako demokratycznie i bezpośrednio wybrany organ, delegacja uważa, że Parlament Europejski powinien przyglądać się zaangażowaniu UE w Afganistanie oraz współdziałać w tej...

Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

Dzięki niniejszej delegacji europosłowie utrzymują bliskie kontakty z parlamentarzystami w Canberze i Wellington oraz regularnie wymieniają się opiniami. Na ostatnich spotkaniach dyskutowano na tematy takie jak umowy handlowe między Australią i UE oraz Nową Zelandią i UE, jak też migracja i walka z...

Delegacja do spraw Stosunków z Chińską Republiką Ludową

Ponieważ delegacja ta funkcjonuje w coraz bardziej zglobalizowanym i błyskawicznie zmieniającym się środowisku, jedną z jej ról jest pozyskiwanie jak najaktualniejszych opinii ekspertów i wykorzystywanie ich w dialogu międzyparlamentarnym i szeroko pojętych pracach ustawodawczych. Oznacza to, że jej...

Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Świadoma korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych, jakich mogą doświadczyć UE i Indie we wzajemnych kontaktach, niniejsza delegacja stara się budować porozumienie między Europą i Indiami. Organizowane spotkania stwarzają nowe możliwości komunikacji, aby uzmysłowić wszystkim potencjał...

Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Japonia jest ważnym partnerem strategicznym UE. Staramy się wzmacniać wzajemne porozumienie oraz współpracę w kwestiach globalnych poprzez dialog międzyparlamentarny. Parlamentarzyści z obu stron wymieniają się opiniami na tematy takie jak handel, zagadnienia gospodarcze i finansowe, środowisko i...

Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

ASEAN i UE mają podobne podejście do obecnych wyzwań i problemów globalnych, ponadto obie te organizacje chcą im stawiać czoła w sposób wielostronny. Zarówno UE, jak i AESAN postrzegają współpracę i integrację regionalną jako najbardziej efektywny sposób promowania stabilizacji, budowania dostatku...

Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

Głównym celem niniejszej delegacji było podtrzymanie kanałów komunikacji z Koreą Północną. W tym celu do końca 2018 r. członkowie delegacji regularnie odwiedzali Pyongyang, stolicę Korei Północnej. Ponieważ napięcie na linii UE–Korea wzrasta, na ostatnich spotkaniach delegacji w Brukseli i...