Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem próbuje utrzymać relacje z tym państwem wysoko na liście priorytetów w Europie. Jako demokratycznie i bezpośrednio wybrany organ, delegacja uważa, że Parlament Europejski powinien przyglądać się zaangażowaniu UE w Afganistanie oraz współdziałać w tej kwestii. Delegacja organizuje spotkanie międzyparlamentarne z afgańskim Wolesi Jirga (niższa izba parlamentarna).

Our global actions