Świadoma korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych, jakich mogą doświadczyć UE i Indie we wzajemnych kontaktach, niniejsza delegacja stara się budować porozumienie między Europą i Indiami. Organizowane spotkania stwarzają nowe możliwości komunikacji, aby uzmysłowić wszystkim potencjał relacji z tym państwem, Regularne spotkania w Brukseli i Strasburgu, jak też wizyty w Indiach składane przez europosłów pozwalają nam na poszerzanie wiedzy o możliwościach drzemiących we współpracy z Indiami.

Podczas kadencji Parlamentu Europejskiego w latach 2014–2019 delegacja odbyła dwie podróże do Indii, aby spotkać się ze swoimi odpowiednikami z Lok Sabha, ministrami, jak też innymi grupami interesów.  

Zaangażowani europosłowie

CIUHODARU Tudor

CIUHODARU Tudor

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Rumunia
BARLEY Katarina

BARLEY Katarina

Członek
Niemcy
CHAHIM Mohammed

CHAHIM Mohammed

Członek
Holandia
MOLNÁR Csaba

MOLNÁR Csaba

Członek
Węgry

Our global actions