WÖLKEN Tiemo
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Born on 05/12/1985 , Otterndorf

Obowiązki

  • Committee on Culture and Education , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Koordynator

Komisje

  • Komisja Prawna , Koordynator
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności , Członek
  • Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z Kanadą , Członek
  • Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Albania , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy
KAMMEREVERT Petra

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Niemcy
KREHL Constanze Angela

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy
NOICHL Maria

NOICHL Maria

Koordynator
Niemcy
SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy
WÖLKEN Tiemo

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy
BARLEY Katarina

BARLEY Katarina

Członek
Niemcy
BISCHOFF Gabriele

BISCHOFF Gabriele

Członek
Niemcy
BURKHARDT Delara

BURKHARDT Delara

Członek
Niemcy