BURKHARDT Delara
BURKHARDT Delara
Członek
Born on 03/11/1992 , Hamburg

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek

Komisje

  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności , Członek
  • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z Izraelem , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy
KAMMEREVERT Petra
Koordynator
Niemcy
KREHL Constanze Angela
Koordynator
Niemcy
NOICHL Maria
Koordynator
Niemcy
SIPPEL Birgit
Koordynator
Niemcy
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Niemcy
BARLEY Katarina
Członek
Niemcy
BISCHOFF Gabriele
Członek
Niemcy
BURKHARDT Delara
Członek
Niemcy