BARLEY Katarina
BARLEY Katarina
Członek
Born on 19/11/1968 , Cologne

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek
  • Prezydium Parlamentu Europejskiego , Członek

Komisje

  • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych , Członek
  • Komisja Spraw Zagranicznych , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z Indiami , Członek

Członkowie delegacji krajowej

ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy
KAMMEREVERT Petra
Koordynator
Niemcy
KREHL Constanze Angela
Koordynator
Niemcy
NOICHL Maria
Koordynator
Niemcy
SIPPEL Birgit
Koordynator
Niemcy
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Niemcy
BARLEY Katarina
Członek
Niemcy
BISCHOFF Gabriele
Członek
Niemcy
BURKHARDT Delara
Członek
Niemcy