BARLEY Katarina
BARLEY Katarina
Członek
Born on 19/11/1968 , Cologne

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek
  • Prezydium Parlamentu Europejskiego , Członek

Komisje

  • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych , Członek
  • Komisja Spraw Zagranicznych , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z Indiami , Członek

Członkowie delegacji krajowej

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Niemcy

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy

NOICHL Maria

Koordynator
Niemcy

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy

BARLEY Katarina

Członek
Niemcy

BISCHOFF Gabriele

Członek
Niemcy

BURKHARDT Delara

Członek
Niemcy