Podziel się:

Mobilność musi się zmienić. Aby odnaleźć się w przyszłości, musi przejść głęboką transformację pod wieloma względami. Jako Socjaliści i Demokraci przyjmujemy z zadowoleniem długo oczekiwaną strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, przedstawioną dziś przez Komisję Europejską. Zamierza ona ustanowić ramy koordynacyjne dla ponad 80 inicjatyw w dziedzinie mobilności; Komisja obiecała zainicjować tę strategię przed końcem obecnej kadencji.

 

Koordynator Grupy S&D w Komisji Transportu, Johan Danielsson, powiedział:

 

- To długo oczekiwana i ważna strategia, która została wreszcie przedstawiona. Musimy sprawić, by sektor transportu stał się zrównoważony, aby osiągnąć nasz cel w postaci neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku.

 

- Potrzebujemy przesunięcia modalnego z transportu drogowego na kolejowy i wodny. Te ostatnie rodzaju transportu są bezpieczniejsze, tańsze i czystsze. Ale to nie wystarczy; musimy także sprawić, by wszystkie środki transportu stały się zrównoważone. Dlatego też cieszę się, że strategia obejmuje wnioski w sprawie zrównoważonych paliw alternatywnych zarówno dla lotnictwa, jak i transportu morskiego.

 

- Cieszę się, że w strategii uwzględniono wniosek przedstawiony przez nas, Socjalistów i Demokratów, dotyczący praw konsumentów i utworzenia unijnej gwarancji podróży. Nie możemy nadal zmuszać konsumentów do ratowania linii lotniczych i biur podróży.

 

- Oczekiwałbym jednak na mocniejsze wnioski dotyczące praw pracowników. Musimy zagwarantować, aby przyszłość transportu zapewniła również dobre warunki pracy wszystkim 10 milionom pracowników tego sektora w Europie. Będzie to dla mnie priorytetem w ramach tej strategii, ale także w ramach wszystkich przyszłych wniosków, które zostały wymienione w strategii.

 

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za transport, Ismail Ertug, powiedział:

 

- Jakakolwiek ocena nie mogła się rozpocząć inaczej niż od potrzeby zmierzenia się z największym wyzwaniem naszych czasów, którą jest zmiana klimatu. Chcemy, aby Zielony Ład stał się centralnym projektem UE i sprawił, by europejska gospodarka stała się neutralna dla klimatu, innowacyjna i sprawiedliwsza pod względem społecznym. Sektor transportu nadal odpowiada w tym zakresie za ponad 27% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE. W 2017 roku emisje były o 28% wyższe niż w referencyjnym 1990 roku, co spowodowało, że transport stanowił w tej dziedzinie niechlubny przykład.

 

- Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że za pomocą strategii na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności Komisja zamierza zrewidować normy CO2 dla samochodów osobowych i ciężarowych, a jednocześnie sprawić, by dyrektywa w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych stała się bardziej ambitna. Nadszedł również czas, aby sektory żeglugi i lotnictwa stały się bardziej przyjazne dla klimatu, dzięki włączeniu obu sektorów do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

 

- Drugi filar strategii ma ambicję pełnego wykorzystania cyfryzacji i automatyzacji, aby ruch drogowy w Europie stał się jak najbardziej efektywny, ograniczając emisje, a przede wszystkim tworząc więcej miejsca na mieszkania, tereny zielone, place zabaw czy ścieżki rowerowe dla naszych miast. W związku z tym kluczową rolę odegra tutaj polityka przemysłowa; trwa już światowy wyścig na rzecz zautomatyzowanej i połączonej jazdy. Jeśli nasz przemysł ma wyjść silniejszy z tej technologicznej konkurencji, potrzebujemy bezpiecznych, budujących zaufanie i zharmonizowanych przepisów dla całej UE.

 

- Jednak strategia Komisji ma również kilka słabych punktów, zwłaszcza jeśli chodzi o pojazdy bezemisyjne, kolejowy transport towarowy i wymiar społeczny.

 

- Jako Grupa S&D będziemy zatem krytycznie monitorować projekty Komisji i - tam, gdzie okaże się to konieczne - domagać się większego poziomu ambicji.

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący
Niemcy
DANIELSSON Johan
DANIELSSON Johan
Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Rzecznik prasowy
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Instrument UE „Łącząc Europę” stanowi historyczną szansę rozwoju zrównoważonych rodzajów transportu, inteligentnej infrastruktury energetycznej i wdrożenia cyfrowego
Komunikat prasowy
W obliczu zagrożenia strefy Schengen, Grupa S&D przewodzi apelom o pilne wprowadzenie zmian
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Parlament Europejski jest gotowy do wprowadzenia w życie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej