Podziel się:

Z inicjatywy Socjalistów i Demokratów Parlament Europejski wezwał dziś polski konserwatywny rząd i parlament do wstrzymania się od przyjęcia ustawy, która zmierza do penalizacji edukacji seksualnej nieletnich, pod przykrywką zapobiegania pedofilii. Jeśli ustawa ta zostanie przyjęta, dotknie ona nauczycieli, pracowników służby zdrowia, dziennikarzy, a nawet rodziców; groziłaby im nawet kara więzienia za zapewnianie edukacji seksualnej, w tym informacji o antykoncepcji lub o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem seksualnym.

Gdyby ustawa ta została przyjęta, byłaby ona sprzeczna nie tylko z Europejską Kartą Praw Podstawowych i międzynarodowymi standardami, ale także z Dyrektywą UE z 2013 roku, która wzywa państwa członkowskie, w tym Polskę, do podjęcia kroków w celu zmniejszenia ryzyka, że dzieci staną się ofiarami niegodziwego traktowania w celach seksualnych lub wykorzystywania seksualnego. 

Evelyn Regner, przewodnicząca Komisji Praw Kobiet (FEMM) Parlamentu Europejskiego i negocjatorka Grupy S&D ds. tej rezolucji, powiedziała:

"Proponowany projekt ustawy jest absolutnie haniebny i jestem dumna z faktu, że pod przewodnictwem Socjalistów i Demokratów ta Izba go potępiła. Pod fałszywym pozorem zapobiegania pedofilii polscy konserwatyści chcieliby zakazać edukacji seksualnej w szkołach i narzucić swoje zacofane poglądy na temat zdrowia reprodukcyjnego. Wzywamy Polskę do powstrzymania się od przyjęcia ustawy, która przenosi ten kraj z powrotem do średniowiecza i która narusza podstawowe prawa i wolności.

"Zapewnienie młodym ludziom kompleksowej edukacji seksualnej nie jest przestępstwem, ale istotną częścią edukacji! W Internecie dzieci są dziś stale narażone na olbrzymią ilość informacji, a także mogą cierpieć w wyniku presji ze strony rówieśników i influencerów w mediach społecznościowych. Jeśli zakażemy edukacji seksualnej, zapewnianej przez nauczycieli i innych specjalistów, pozostawimy nasze dzieci same sobie w trakcie jednego z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych etapów dojrzewania. Jako matka chcę, aby moje dzieci rozwijały zdrowy i pozytywny wizerunek dotyczący swoich ciał i związków. Niezbędne są do tego silne rodziny, wyrozumiali nauczyciele i profesjonalni edukatorzy.

Tudor Ciuhodaru, negocjator Grupy S&D ds. tej rezolucji w Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE), powiedział:

"Jako lekarz z 25-letnim doświadczeniem i wieloletni były członek Komisji Zdrowia rumuńskiego parlamentu mogę bez wątpienia powiedzieć, że ​​niezwykle ważne jest, aby edukacja zdrowotna była dostępna w dowolnym miejscu i czasie dla każdego europejskiego obywatela. Edukacja w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, zawierająca podstawowe pojęcia dotyczące anatomii i fizjologii, stanowi jej część. W czasach, gdy przemoc seksualna jest zjawiskiem powszechnym, w szczególności w Internecie, a ciąża wśród nastolatków pozostaje poważnym problemem społecznym w całej Europie, musimy wyposażyć dzieci i młodzież w informacje i narzędzia, które pomogą im zrozumieć to, co zobaczyli w Internecie lub o czym usłyszeli od swoich rówieśników. Oznacza to zapewnienie im kompleksowej edukacji w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.

"Nie zapominajmy też, że zdrowie seksualne ma fundamentalne znaczenie dla ogólnego zdrowia i dobrobytu jednostek, a dostęp do opieki zdrowotnej, w tym do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, jest prawem człowieka.

Zaangażowani europosłowie

CIUHODARU Tudor

CIUHODARU Tudor

Członek
Rumunia
REGNER Evelyn

REGNER Evelyn

Członek
Austria

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nawet w czasach kryzysu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o demokrację i praworządność

Komunikat prasowy

Grupa S&D protestuje przeciwko barbarzyńskiemu ograniczeniu aborcji w Polsce!

Komunikat prasowy

Grupa S&D o programie prac Komisji na 2021 rok: „Nie ma czasu do stracenia w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE!”