Nasze najnowsze komunikaty prasowe
Komunikat prasowy

Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności

Ponad 10 milionów Europejczyków zatrudnionych jest w transporcie, dlatego też sektor ten stanowi istotną część gospodarki Unii Europejskiej i ma

Komunikat prasowy

Postępowcy inicjują debatę w sprawie Konferencji na temat Przyszłości Europy w ramach wydarzenia, które odbędzie się 3 maja w Rzymie - #Progressives4Europe

Przyszłość Europy jest teraz w naszych rękach! Z uwagi na zbliżającą się Konferencję na temat przyszłości Europy, europejscy postępowcy postanowili

Komunikat prasowy

S&D Times - Weekly Update. This Week's Highlights and What's Coming Up

Quote of the week by: Juan Fernando López Aguilar MEP, European Parliament negotiator on the certificates “We need to put in place the EU Covid-19

Komunikat prasowy

Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim dążą do sprawiedliwego opodatkowania gigantów cyfrowych i ambitnej minimalnej efektywnej stawki

Komunikat prasowy

UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie

Parlament Europejski, przy poparciu ze strony Socjalistów i Demokratów, ma przyjąć rezolucję, stanowczo potępiającą ciągłe ingerencje Rosji, jej coraz

Komunikat prasowy

Program „Cyfrowa Europa”: „Chcemy wynieść Europę na cyfrowy szczyt” - mówi Grupa S&D

UE ma obecnie możliwość zwiększenia swojej globalnej konkurencyjności w dziedzinie cyfrowej oraz rozwijania swoich strategicznych zdolności cyfrowych

Komunikat prasowy

Eurodeputowani S&D ponownie wyrażają poparcie dla kolumbijskiego porozumienia pokojowego

Zabierając głos podczas debaty w Parlamencie Europejskim, eurodeputowani S&D przekazali alarmujące informacje na temat bardzo niepokojącej i

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Europejski system transportu kolejowego, w którym przestrzegane będą prawa pasażerów, wreszcie z ludzką twarzą

Nareszcie będziemy mieli europejski system transportu kolejowego z ludzką twarzą, w którym wszyscy podróżni, w tym osoby o ograniczonej sprawności

Komunikat prasowy

Zabezpieczenia w nowych przepisach dotyczących treści o charakterze terrorystycznym w Internecie będą chronić wolność wypowiedzi

Eurodeputowani zatwierdzają dziś nowe przepisy UE, które pomogą zwalczać rozpowszechnianie w Internecie treści o charakterze terrorystycznym, chroniąc

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jeśli chcemy chronić nasze zdrowie i środowisko, UE powinna zapewnić wspólną prawną ochronę gleb

Kontratakujemy. Po tym, jak Komisja wycofała swój poprzedni wniosek dotyczący dyrektywy ramowej w 2014 roku i po 8 latach blokady w Radzie, Parlament