Podziel się:

Socjaliści i Demokraci głosowali dziś w Strasburgu za sprawozdaniem, wzywającym do wdrożenia unijnej strategii, mającej na celu wyeliminowanie i zapobieganie występowaniu różnic w emeryturach ze względu na płeć, pomimo podejmowanych przez chrześcijańskich demokratów i liberałów prób jego osłabienia.

 

Grupa S&D pragnie, aby strategia ta koncentrowała się na głównych przyczynach, które przyczyniają się do powstawania różnic w emeryturach ze względu na płeć, takich jak różnice w wynagrodzeniu ze względu na płeć, segregacja rynku pracy, praca w niepełnym wymiarze godzin, istniejące stereotypy, brak możliwości poprawienia równowagi między życiem prywatnym i zawodowym oraz dyskryminacja; należy jednak także znieść polityki, które prowadzą do powiększenia się tych różnic.

 

Negocjatorka Grupy S&D ds. równości płci, eurodeputowana Maria Noichl, powiedziała:

 

- Fakt, że dziś kobiety w Europie nadal otrzymują średnio o 40% niższe emerytury niż mężczyźni, jest skandaliczny i niedopuszczalny! Odzwierciedla to utrzymującą się nierówność ekonomiczną między kobietami i mężczyznami, opartą na dyskryminacji oraz jej konsekwencje finansowe przez całe życie, prowadzące do ubóstwa kobiet w starszym wieku. Grupa S&D zapewniła, że niniejsze sprawozdanie apeluje o polityki umożliwiające lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, dzięki czemu kobiety będą mogły brać udział w rynku pracy. Nalegaliśmy także na podjęcie konkretnych działań w celu zagwarantowania równej płacy za równą pracę i pracę o jednakowej wartości, takich jak narzędzia analizy wynagrodzeń i narzędzia oceny stanowisk. Należy przyjąć środki ochrony socjalnej, mające zapewnić, by wynagrodzenia i świadczenia socjalne kobiet były zgodne z tą zasadą; należy także ustanowić odpowiednie środki, mające zapobiec jej łamaniu. Chcemy również, aby zrewidowane zostały systemy podatkowe, a zachęty, które przynoszą efekt przeciwny od zamierzonego dla równości płci, zostały zniesione.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. praw kobiet i równości płci, eurodeputowana Iratxe García Pérez, powiedziała:

 

- Choć Grupa S&D głosowała za bardziej ambitnym tekstem, to sprawozdanie z własnej inicjatywy jest krokiem naprzód. Udało nam się podkreślić ważną rolę pierwszego filaru systemów emerytalnych - emerytur pracowniczych - dla równość płci i zaapelować o przekształcenie prawa do emerytury z uprawnień pochodnych w uprawnienia indywidualne. Kluczowe znaczenie mają partnerzy społeczni i negocjacje zbiorowe i muszą oni być  zaangażowani w realizację polityk w celu likwidacji luki w wynagrodzeniach dla kobiet i mężczyzn, a tym samym różnic w emeryturze ze względu na płeć. Jesteśmy rozczarowani faktem, że konserwatyści i liberałowie nie poparli naszego apelu o większą przejrzystość płac, godne miejsca pracy i odpowiednie publiczne emerytury minimalne.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
NOICHL Maria

NOICHL Maria

Koordynator
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Aby położyć kres skandalowi w postaci „ubogich pracujących”, niezbędne są godziwe płace minimalne i sprawiedliwe warunki pracy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Unijne przepisy dotyczące zwalczania handlu ludźmi wymagają aktualizacji

Komunikat prasowy

Walka z ubóstwem wśród dzieci: Grupa S&D osiągnęła porozumienie polityczne z rządami UE w sprawie finansowania gwarancji dla dzieci