NOICHL Maria
NOICHL Maria
Koordynator
Born on 09/01/1967 , Rosenheim

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Koordynator

Komisje

  • Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia , Koordynator
  • Komisja : Rolnictwo i Rozwój Wsi , Członek
  • Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu , Członek
  • Podkomisja Praw Człowieka , Zastępca
  • Komisja Rozwoju , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE , Członek
  • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy
KAMMEREVERT Petra

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Niemcy
KREHL Constanze Angela

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy
NOICHL Maria

NOICHL Maria

Koordynator
Niemcy
SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy
WÖLKEN Tiemo

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy
BARLEY Katarina

BARLEY Katarina

Członek
Niemcy
BISCHOFF Gabriele

BISCHOFF Gabriele

Członek
Niemcy
BURKHARDT Delara

BURKHARDT Delara

Członek
Niemcy