Podziel się:

Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim wysłuchała dziś europejskich obywateli, których codzienne życie i środki utrzymania zostały poważnie zakłócone przez amerykańskie prawo podatkowe. Ustawa Stanów Zjednoczonych o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (FATCA) miała pierwotnie na celu zwalczanie uchylania się od płacenia podatków przez podatników będących rezydentami USA, ale w praktyce prawo USA dotknęło dużą liczbę europejskich obywateli. Składający petycję reprezentują obywateli UE, zgłaszających obawy dotyczące negatywnego wpływu amerykańskich przepisów na tak zwanych „przypadkowych Amerykanów”, którzy są obywatelami zarówno USA, jak i państwa członkowskiego, a także wpływu na członków ich rodzin spoza USA.

W UE jest około 400 000 „przypadkowych Amerykanów”, którzy urodzili się na amerykańskiej ziemi, ale nie pracowali, nie studiowali, ani nie mieszkali w USA jako podatnicy. Mają oni ograniczony dostęp do podstawowych usług finansowych, takich jak ubezpieczenie na życie, hipoteki lub emerytury, a dane osobowe członków ich rodzin są udostępniane organom podatkowym USA. Omawiana dziś petycja budzi obawy, zwłaszcza dotyczące eksterytorialnego stosowania prawa USA w UE.

Biorąc udział w debacie ze składającymi petycję w Parlamencie Europejskim, eurodeputowani S&D wysyłają ostrzeżenie, że czas się już kończy. W ciągu zaledwie kilku tygodni problemy, przed jakimi stoją tysiące obywateli Europy, mogą pozostać nierozwiązane, co wystawi na szwank prawa obywateli.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Petycji, Jude Kirton-Darling powiedziała:

- Eurodeputowani S&D wysłuchali dziś szczegółowych informacji o nieuzasadnionych zakłóceniach i ingerencji, które mają miejsce w codziennym życiu ludzi w wyniku wejścia w życie ustawy Stanów Zjednoczonych o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą. W związku z zamrożeniem kont bankowych i ograniczeniem dostępu do ubezpieczeń na życie, emerytur lub hipotek, zbyt wielu obywateli UE napotyka na przeszkody na drodze do normalnego życia z powodu stosowania tego niesprawiedliwego amerykańskiego prawa.

- Chociaż zgadzamy się z pierwotnym celem FATCA, którym jest walka z uchylaniem się od opodatkowania, obecnie stało się jasne, że przepisy te są wysoce nieproporcjonalne, a także, że brakuje im kluczowego, zdroworozsądkowego podejścia. Obecnie wywierana jest silna presja na banki w UE, aby dostosowały się do tej amerykańskiej ustawy przed końcem 2019 roku. W przeciwnym razie grozi im wysoka kara finansowa. Oznacza to, że w 2020 roku duża liczba obywateli Europy może obudzić się i stwierdzić, że ich rachunki bankowe zostały z dnia na dzień zamknięte.

- Grupa S&D podziela poważne obawy związane z tym, że ta ustawa USA narusza podstawowe prawa UE, takie jak prywatność i ochrona danych oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Przepisy RODO, które służą ochronie europejskich obywateli, mogą w tym przypadku zostać zakwestionowane. Komisja Europejska powinna na pierwszym miejscu stawiać ochronę swoich obywateli. Wysłuchaliśmy tych argumentów. Teraz przyszedł czas na działanie.

Uwaga dla wydawców

Od czasu wejścia w życie amerykańskiej ustawy o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (FATCA) oraz związanych z nią umów międzyrządowych zawartych między państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi, instytucje finansowe UE, pod groźbą nałożenia podatku u źródła w wysokości 30%, są zobowiązane do przekazywania szczegółowych informacji na temat rachunków posiadanych przez domniemane „Osoby Amerykańskie” do Służb Podatkowych USA (IRS). Instytucje finansowe muszą dostosować się do przepisów FATCA do końca 2019 roku.

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Facebook nie tworzy praw! Grupa S&D inauguruje ogólnoeuropejską kampanię mającą na celu położenie kresu nadużyciom związanym z niewłaściwym wykorzystywaniem danych online
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Czas przestać przymykać oczy na naruszenia praw do ochrony danych na mocy FATCA
Komunikat prasowy
Pandemia COVID-19 pokazała codzienną dyskryminację osób z niepełnosprawnością intelektualną