Podziel się:

Podczas dzisiejszego posiedzenia ministrów finansów UE omówią oni kwestię niesprawiedliwych skutków, które ponoszą tysiące unijnych obywateli, zwanych „przypadkowymi Amerykanami”. Grupa S&D w Parlamencie Europejskim apeluje do Komisji Europejskiej i rządów UE o zaprzestanie przymykania oka na naruszenia ochrony danych na mocy amerykańskiej ustawy o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (FATCA).

Rzecznik Grupy S&D w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, Alex Agius Saliba powiedział:

- W 2018 roku Parlament Europejski potępił dyskryminację i niesprawiedliwość, z jakimi mają do czynienia obywatele UE znani jako „przypadkowi Amerykanie”. Po trzech latach nadal mamy poważne obawy, że niektóre państwa członkowskie w dalszym ciągu dopuszczają do nadmiernego działania organów podatkowych w USA i naruszają podstawowe prawa do ochrony danych. Przepisy RODO są złotym standardem w zakresie ochrony informacji prywatnych; przepisy te zostało twardo wywalczone jako prawa, z których powinni korzystać wszyscy obywatele UE. Aż trudno uwierzyć, że jesteśmy gotowi odrzucić te przepisy mając do czynienia z władzami spoza UE.

- Za pośrednictwem Komisji Petycji „przypadkowi Amerykanie” zawsze mieli głos i platformę do wyjaśniania niesprawiedliwości, z jakimi mają do czynienia. Dzisiejsza debata w gronie ministrów finansów UE jest okazją do posunięcia tej sprawy naprzód, ale rządy UE muszą rozpocząć dyskusję na ten temat ze Stanami Zjednoczonymi i podjąć działania, aby zrobić to dobrze dla naszych obywateli. Pełniąca rolę strażnika Traktatów Komisja Europejska nie zapewniła dotąd pełnej ochrony praw obywateli, ale teraz powinna zbadać wszystkie możliwe przypadki naruszenia przepisów RODO na mocy FATCA. Nie może być więcej naruszeń ochrony danych, żadnych naruszeń praw podstawowych, żadnych dwustronnych umów z USA i nieproporcjonalnych opłat za zrzeczenie się obywatelstwa przez tych „przypadkowych Amerykanów”.

Uwaga dla wydawców

Przepisy amerykańskiej ustawy o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (FATCA) oznaczają, że obywatele UE, którzy posiadają podwójne obywatelstwo z USA, ale nie mają tam żadnych znaczących związków, są zmuszeni płacić podatek amerykańskim władzom (Służby Podatkowe USA). Jest to dodatkowy podatek oprócz kwoty podatku płaconej w kraju zamieszkania w UE. Zgodnie z dwustronnymi umowami FATCA, banki w UE ujawniają również władzom USA prywatne informacje, które powinny być chronione zgodnie z unijnymi przepisami RODO.

W 2018 roku Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego wezwała Komisję Europejską do tego, by stanęła w obronie praw obywateli, zwłaszcza w zakresie ochrony danych w UE oraz do zbadania wszelkich przypadków naruszenia unijnych przepisów o ochronie danych przez państwa członkowskie, których ustawodawstwo zezwala na przekazywanie danych osobowych do władz USA na mocy FATCA.

Zaangażowani europosłowie

AGIUS SALIBA Alex
AGIUS SALIBA Alex
Koordynator
Malta

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Facebook nie tworzy praw! Grupa S&D inauguruje ogólnoeuropejską kampanię mającą na celu położenie kresu nadużyciom związanym z niewłaściwym wykorzystywaniem danych online
Komunikat prasowy
Pandemia COVID-19 pokazała codzienną dyskryminację osób z niepełnosprawnością intelektualną
Komunikat prasowy
Życie europejskich obywateli jest poważnie zakłócone, a ich prawa są zagrożone w wyniku amerykańskiego prawa podatkowego