Podziel się:

Eurodeputowani S&D poparli wczoraj rezolucję wzywającą Komisję i państwa członkowskie do dokonania większych inwestycji w niezbędne usługi wsparcia oraz do zagwarantowania wszystkim równego i niedyskryminacyjnego dostępu do opieki zdrowotnej i usług socjalnych. Rezolucja powstała w efekcie kilku petycji w całej Europie, rzucających światło na dyskryminację osób z niepełnosprawnością intelektualną podczas pandemii.

 

Alex Agius Saliba, rzecznik Grupy S&D ds. petycji, powiedział:

 

- Pandemia COVID-19 rzuciła światło na niedopuszczalną, utrzymującą się wciąż dyskryminację, z jaką codziennie spotykają się osoby z niepełnosprawnością intelektualną; ujawniła ona także poważne wady systemów opieki i wsparcia w państwach członkowskich dla pewnej liczby zagrożonych grup społecznych. Zbyt wiele osób i rodzin pozostawiono w izolacji i bez niezbędnego wsparcia w wyniku zamknięcia ośrodków podstawowej opieki i ośrodków edukacyjnych w okresie ograniczeń w przemieszczaniu się.

 

- Przykłady codziennej dyskryminacji, których wysłuchała Komisja Petycji, są niedopuszczalne. Te prawdziwe obawy dotyczące praw osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19, zasługują na odpowiedź. Wezwaliśmy Komisję do podjęcia działań w celu uruchomienia niezbędnych środków finansowych, aby zagwarantować ciągłość usług opiekuńczych i usług wsparcia. Rządy krajowe muszą również uznać, że środki izolacji miały szczególnie negatywny wpływ na osoby z niepełnosprawnością intelektualną i w żadnych okolicznościach, a zwłaszcza w czasie globalnej pandemii, nie powinny być one pozostawione same sobie.

Zaangażowani europosłowie

AGIUS SALIBA Alex

AGIUS SALIBA Alex

Koordynator
Malta

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Facebook nie tworzy praw! Grupa S&D inauguruje ogólnoeuropejską kampanię mającą na celu położenie kresu nadużyciom związanym z niewłaściwym wykorzystywaniem danych online

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Czas przestać przymykać oczy na naruszenia praw do ochrony danych na mocy FATCA

Komunikat prasowy

Życie europejskich obywateli jest poważnie zakłócone, a ich prawa są zagrożone w wyniku amerykańskiego prawa podatkowego