Podziel się:

Grupa Socjalistów i Demokratów inauguruje dzisiaj AdsZuck, ogólnoeuropejską kampanię mającą na celu położenie nadużyciom związanym z niewłaściwym wykorzystywaniem danych osobowych obywateli przez firmy Big Tech.

Eurodeputowany Paul Tang, inicjator kampanii AdsZuck, powiedział:

- Chcemy, aby duże firmy technologiczne zrozumiały, że nasze prywatne dane nie są produktem! Firmy te już od zbyt dawna zarabiały miliardy, sprzedając dane dotyczące naszych prywatnych opinii osobom trzecim. Kiedy Facebook zapyta Cię „O czym myślisz?”, nie daj się zwieść; oni już o tym wiedzą. I to musi się skończyć!

- Celem kampanii AdsZuck jest zwiększenie świadomości na temat wpływu, jaki firmy Big Tech mają na nasze prywatne dane online. Pragniemy potępić wysoce zyskowny model biznesowy Big Tech; model ten jest skuteczny kosztem wydawców i organizacji medialnych. Wzywamy również wszystkich użytkowników Internetu do podpisania petycji w celu zaprzestania korzystania ze spersonalizowanych reklam, które naruszają prywatność ludzi w Internecie. Należy wdrożyć alternatywny model reklamy!

- W świetle ostatnich wydarzeń w Australii, musimy przyjrzeć się bardziej fundamentalnemu podejściu do naprawy nierównowagi sił rynkowych między wydawcami a platformami. Właśnie dlatego uruchamiamy tę kampanię. Aby odnieść sukces, ludzie powinni się w nią zaangażować. W ramach petycji i kampanii chcemy rozpowszechniać informację, że istnieje alternatywa dla firm sprzedających nasze dane osobowe w Internecie i że należy tę alternatywę natychmiast wprowadzić w życie. Tak jak w reklamie liczy się każdy osobisty szczegół, tak w tej kampanii liczy się każdy głos. Każdy podpis jest krokiem do położenia kresu tym modelom biznesowym, które rozkwitają dzięki wykorzystywaniu naszych informacji.

Ismail Ertug, wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. Europy cyfrowej, powiedział:

- Kalkulacja Facebooka jest prosta: Im dłużej ktoś pozostaje na Facebooku, tym więcej reklam można mu narzucić i tym więcej zarabia platforma. Polaryzacja treści jest szczególnie przydatna w celu zapewnienia tego, aby ludzie byli przyklejeni do ekranu. Chcemy przerwać ten krąg nienawiści, agitacji i dezinformacji.

- Dyrektywa o usługach cyfrowych i dyrektywa o rynkach cyfrowych stanowią dobry krok we właściwym kierunku, stwierdzając, że to, co jest nielegalne w trybie offline, powinno być również nielegalne w trybie online. Ale musimy zrobić więcej. Rynek reklamy cyfrowej rośnie obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej z powodu pandemii. Chcemy załamać ten model nadużywający informacje osobiste.

Uwaga dla wydawców:

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat kampanii AdsZuck Grupy S&D, prosimy przejrzeć zestaw narzędzi multimedialnych, który można pobrać tutaj. Można również obejrzeć tutaj film wideo, przygotowany dla tej inicjatywy i przeczytać petycję tutaj.

 

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący
Niemcy
TANG Paul
TANG Paul
Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Assistant
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Grupa S&D o akcie w sprawie zarządzania danymi: „Należy unikać monopolistycznych praktyk, szkodliwych dla obywateli”
Komunikat prasowy
Dochodzenie w sprawie Frontexu ujawnia zaniedbania kierownictwa i pilną potrzebę zmian