Podziel się:

Państwa członkowskie UE uzgodniły ostatecznie wspólne stanowisko w sprawie wniosków, które pozwoliłyby unijnym konsumentom wnosić pozwy zbiorowe przeciwko dużym firmom; proces ten znany jest jako dochodzenie roszczeń zbiorowych. Po dzisiejszej decyzji Rady ds. Konkurencyjności mogą się teraz rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim w celu finalizacji nowych przepisów UE dotyczących dochodzenia roszczeń zbiorowych.

Tiemo Wölken, koordynator Grupy S&D do spraw prawnych, powiedział:

- Cieszymy się, że państwa członkowskie UE uzgodniły porozumienie w kwestii dalszych działań, mających na celu ułatwienie dochodzenia roszczeń prawnych w ramach powództw zbiorowych w UE.

- Wciąż pozostaje jednak wiele do zrobienia. Przepisy końcowe muszą zagwarantować, że organizacje reprezentujące konsumentów w sądzie nie będą zniechęcane przez nadmierne przepisy krajowe. Na obecnym etapie państwa członkowskie w Radzie proponują jedynie harmonizację przepisów dla organizacji działających transgranicznie, co oznacza, że ​​nie wszystkie przypadki roszczeń zbiorowych będą miały takie same prawa w różnych krajach UE. Teraz Parlament Europejski musi przejąć inicjatywę, aby zapewnić, że naprawimy to zło w Europie.

Lara Wolters, negocjatorka Grupy S&D ds. roszczeń zbiorowych, powiedziała:

- Po serii skandali, takich jak Dieselgate i Facebook/Cambridge Analytica, które dotknęły miliony europejskich konsumentów, jesteśmy teraz o krok bliżej do zapewnienia wszystkim obywatelom UE dostępu do wymiaru sprawiedliwości w ramach dochodzenia roszczeń zbiorowych.

- Dzięki naszemu wpływowi na stanowisko Parlamentu Europejskiego, Grupa S&D zapewniła, że ​​konsumenci nie będą już musieli czekać latami na dochodzenie swoich roszczeń; zamiast tego skorzystają oni z równoległego postępowania sądowego. Dzięki naszemu poparciu, procesy dochodzenia roszczeń będą mogły być rozpatrywane równolegle z postępowaniami o naruszenie przepisów. Dobra wiadomość jest taka, że ​​państwa członkowskie zgadzają się z naszym podejściem.

- Wciąż należy poczynić postępy w kwestii ułatwienia konsumentom dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a Grupa S&D będzie dążyła do tego, aby tak się właśnie stało.

Zaangażowani europosłowie

WÖLKEN Tiemo

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy
WOLTERS Lara

WOLTERS Lara

Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pandemia podkreśla potrzebę przyjęcia nowych, unijnych narzędzi, umożliwiających legalną migrację w celu podjęcia średnio i nisko płatnej pracy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Czas działać! Komisja musi bez dalszej zwłoki zastosować mechanizm warunkowości w zakresie praworządności