Podziel się:

Wady i zalety sezonowych zmian czasu budziły w ostatnich latach silne kontrowersje. Wiele krajów decyduje się na wprowadzenie zmian czasu na zimowy albo letni, aby oszczędzać energię, jednak wpływa to negatywnie na plony i dobrostan zwierząt, wprowadzając chaos do rytmów biologicznych bydła, co wpływa na przykład na dojenie krów. Zmiany czasu wywierają też niekorzystny efekt na zdrowie publiczne – najbardziej dotknięte tym problemem są dzieci i osoby starsze. Ponadto każda zmiana czasu musi być koordynowana, aby nie zakłócać funkcjonowania transportu i rynku wewnętrznego.

 

Dlatego też Parlament Europejski zaapelował do Komisji Europejskiej o przegląd istniejącej dyrektywy, aby upewnić się, co jest najlepsze dla Europejczyków. W lecie 2018 r. Komisja przeprowadziła konsultację, podczas której uzyskała 4,6 mln odpowiedzi – 84% respondentów opowiedziało się wówczas za zniesieniem sezonowych zmian czasu.

 

W dniu dzisiejszym Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego poparła sprawozdanie europosłanki z Grupy S&D, Marity Ulvskog, które zawiera wezwanie do zniesienia do roku 2021 sezonowych zmian czasu.

 

Marita Ulvskog powiedziała:

 

  • Państwa członkowskie same decydują, czy chcą, aby czas zimowy czy letni był ich czasem standardowym. Jednak bardzo ważne jest, aby rynek wewnętrzny funkcjonował prawidłowo oraz aby podejście do wszystkich kwestii na rynku pozostało zharmonizowane, na przykład w dziedzinie transportu i komunikacji. Chcemy skoordynowanego mechanizmu, w którym państwa członkowskie muszą współpracować ze sobą, aby uniknąć patchworku różnych czasów w UE. 

 

  • Zamiast proponowanego przez Komisję kwietnia 2019 roku, sugerujemy rok 2021. Wniosek Komisji jest nieco przedwczesny – nie przeprowadzono odpowiedniej oceny skutków, zanim powstał wniosek o przegląd dyrektywy. Konsultacja zorganizowana przez Komisję trwała natomiast stosunkowo krótki, osiem tygodni zamiast typowych dwunastu. Jesteśmy tym rozczarowani, ponieważ oceny skutków wniosków ustawodawczych to ważna metoda przekazywania ustawodawcom odpowiedniej wiedzy, na której mogą oprzeć swoje ostateczne decyzje.

Rzecznik Grupy S&D do spraw transportu, europoseł Ismail Ertug, powiedział:

 

  • Zharmonizowany system ustalania czasu w UE jest niezbędny. Państwa członkowskie powinny same wybierać, który czas bardziej im pasuje, ale współpracować też ze sobą przy wyborze strefy czasowej i czasu standardowego. Decyzje w tych kwestiach mogłyby być koordynowane przez wymianę informacji między odpowiedzialnymi za to punktami kontaktowymi w formie sieci w poszczególnych państwach członkowskich.

 

 

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Prawa pasażerów muszą mieć pierwszeństwo przed interesami przemysłu w ramach roszczeń zbiorowych

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Potrzebujemy pełnego poparcia ze strony UE w zakresie wsparcia i rozwoju sektora turystyki i transportu

Komunikat prasowy

Ta rezolucja stanowi wezwanie Rady UE do działania i obejmuje obligacje na rzecz ożywienia gospodarczego - mówi Iratxe García