Podziel się:

Socjaliści i Demokraci zdecydowanie podtrzymują stanowisko Parlamentu Europejskiego, wzywając do wprowadzenia jednoznacznego międzynarodowego zakazu stosowania śmiercionośnej broni lub tzw. „robotów zabójców” bez kontroli ze strony człowieka. Eurodeputowani Grupy S&D głosują dziś przeciwko sprawozdaniu, przygotowanemu przez skrajnie prawicową grupę Tożsamość i Demokracja (ID) w sprawie cywilnych i wojskowych zastosowań sztucznej inteligencji, ponieważ nie uwzględnia ono wyraźnego sprzeciwu Parlamentu Europejskiego z 2018 roku i przekracza wyraźną „czerwoną linię” w kwestii kontroli człowieka nad zastosowaniami wojskowymi. Stanowisko sprawozdania w sprawie kontrowersyjnego stosowania systemów rozpoznawania twarzy w miejscach publicznych jest również zbyt słabe, aby Grupa S&D mogła je poprzeć.

Marcos Ros Sempere, sprawozdawca pomocniczy Grupy S&D, powiedział:

- Sztuczna inteligencja szybko się rozwija, a UE musi współpracować jako blok, a nie za pomocą izolowanych podejść krajowych, aby stawić czoła bardzo realnym wyzwaniom, jakie niosą ze sobą nowe technologie. Pracowaliśmy nad tym, aby w centrum stanowiska Parlamentu Europejskiego znalazło się podejście do sztucznej inteligencji skoncentrowane na człowieku. Kiedy technologia sztucznej inteligencji jest wykorzystywana przez organy publiczne, na przykład w inteligentnych systemach analitycznych do działań policyjnych lub inwigilacji, kwestią kluczową jest nadzór ze strony człowieka i poszanowanie praw podstawowych obywateli.

- Jeśli chodzi o zastosowanie wojskowe, każda technologia sztucznej inteligencji musi podlegać zasadom etycznym, musi być w pełni zgodna z prawem międzynarodowym i - co podkreślamy kolejny raz - zawsze musi podlegać kontroli ze strony człowieka. Mamy poważne obawy co do podejmowanych przez skrajnie prawicową Grupę ID i popieranych przez konserwatystów prób wykorzystania tego sprawozdania do rozmycia i zaciemnienia jasnego stanowiska Parlamentu, przyjętego pod koniec poprzedniej kadencji w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania robotów zabójców lub systemów śmiercionośnej broni autonomicznej bez ścisłej kontroli człowieka. Uważamy, że to sprawozdanie nie odzwierciedla stanowiska Parlamentu i głosujemy przeciwko jego przyjęciu.

Tiemo Wölken, rzecznik Grupy S&D do spraw prawnych, powiedział:

- W związku z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji, naszym zadaniem jako prawodawców jest zajęcie się jej wpływem na istniejące ramy prawne oraz ograniczenie zagrożeń, jakie nowe technologie niosą dla praw człowieka i praw podstawowych. W kwestii wykorzystywania sztucznej inteligencji przez organy publiczne uważamy, że wszelkie decyzje oparte na algorytmach muszą zostać dokładnie ocenione w ramach kontroli ze strony człowieka; musimy również upewnić się, że istnieją niezbędne zabezpieczenia w zakresie prawa do odwołania, dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, braku stronniczości, przejrzystości i odpowiedzialności. Sztuczna inteligencja może jedynie wspomagać ludzkie decyzje, ale nigdy nie może nimi kierować.

- Niestety, sprawozdanie przedstawione przez skrajnie prawicową Grupę ID w zbyt dużym stopniu nie docenia wielu kwestii związanych z prawami podstawowymi, takich jak stosowanie systemów rozpoznawania twarzy w przestrzeni publicznej. Niniejsze sprawozdanie było okazją do wysłania jasnego przesłania Komisji Europejskiej, że domagamy się wprowadzenia moratorium na stosowanie technologii rozpoznawania twarzy przez władze publiczne, a bez tego nie możemy poprzeć stanowiska, za którym opowiada się niniejsze sprawozdanie.

Zaangażowani europosłowie

WÖLKEN Tiemo
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Niemcy
ROS SEMPERE Marcos
ROS SEMPERE Marcos
Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Rzecznik prasowy
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Komisja musi wreszcie wyciągnąć wnioski ze swoich błędów w zakresie transferu danych
Komunikat prasowy
Grupa S&D wzywa UE do nasilenia walki ze szkodami w środowisku i ekobójstwem
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Wyrażamy uznanie dla reform wymiaru sprawiedliwości na Malcie, ale osoby odpowiedzialne za zabójstwo Daphne Caruany Galizii muszą zostać postawione przed sądem