Podziel się:

Socjaliści i Demokraci przewodzili dziś dużej ponadpartyjnej większości w Komisjach Handlu i Rynku Wewnętrznego w celu ustanowienia przepisów i ochrony dóbr kultury sprzedawanych w UE i importowanych do UE z krajów trzecich. Nowe przepisy zapewnią, że przywóz artefaktów kultury będzie podlegał takim samym kontrolom na wszystkich zewnętrznych granicach UE, chroniąc w ten sposób światowe dziedzictwo kulturowe i wzmacniając walkę z finansowaniem terroryzmu.

 

Współautorka sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie importu dóbr kultury, eurodeputowana Alessia Mosca powiedziała:

- Dzisiejsze głosowanie jest wielkim sukcesem Socjalistów i Demokratów. Pomimo silnego oporu i licznych wysiłków konserwatystów w Parlamencie Europejskim, udało nam się zdobyć poparcie dla sprawozdania, które po raz pierwszy ustanowi wspólne przepisy dotyczące importu dóbr kultury do UE z krajów trzecich. Nowe przepisy ostatecznie położą kres rozbieżnym wymogom w państwach członkowskich, które dopuszczają różne sposoby traktowania zabytków i artefaktów i często były wykorzystywane przez handlarzy.

- Nasze dzisiejsze przesłanie jest jasne: Europa nie może pozwolić na niszczenie stanowisk archeologicznych i artefaktów, ani na nielegalny handel nimi. Nielegalny handel sztuką jest jednym z najbardziej intratnych biznesów obok narkotyków, broni i podrabianych towarów. Sprzyja przestępczości zorganizowanej, finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy. Musimy położyć kres temu modelowi biznesowemu! Grupa S&D jest zaangażowana w walkę o ochronę dziedzictwa kulturowego i promowanie polityki handlowej opartej na wartościach.

 

Negocjator Grupy S&D w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego, eurodeputowany Arndt Kohn powiedział

- Osiągnęliśmy zrównoważone sprawozdanie, które położy kres handlowi dobrami kultury i zmniejszy niepewność dotyczącą legalnego bądź nielegalnego charakteru importowanych dóbr kultury w UE. Dzięki wymogom w zakresie certyfikacji i importu importerzy i kupujący będą wiedzieli, skąd pochodzą kulturowe artefakty. Jednocześnie organy celne w całej UE będą mogły odbierać i zatrzymywać towary, których pochodzenie jest wątpliwe. Co najważniejsze, nowe przepisy skutecznie pozbawią terrorystów źródła dochodów i ochronią dziedzictwo kulturowe. Jest to tym bardziej aktualne, ponieważ walka z nielegalnym handlem dobrami kultury jest kluczowym celem obchodzonego w 2018 roku Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Darmowy roaming to przykład europejskiego sukcesu. I niech tak pozostanie - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Facebook nie tworzy praw! Grupa S&D inauguruje ogólnoeuropejską kampanię mającą na celu położenie kresu nadużyciom związanym z niewłaściwym wykorzystywaniem danych online

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodzi tworzeniu unijnych przepisów dotyczących odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorstw