Podziel się:

Duży wpływ transportu drogowego na środowisko, a także degradacja infrastruktury drogowej, stanowią koszt dla społeczeństwa.

 

Obecna dyrektywa w sprawie pobierania opłat, tzw. eurowiniet, od użytkowników dróg jest przestarzała i nie stanowi do tej pory zachęty do ograniczenia emisji CO2 z sektora transportu drogowego. Parlament Europejski poparł dziś wniosek eurodeputowanej Grupy S&D, Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy w sprawie przejścia do pełnego stosowania zasad „zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci” w odniesieniu do transeuropejskiej sieci drogowej.

 

Grupa S&D jest silnie zaangażowana w zapewnienie czystego ekologicznie i efektywnego transportu jako kluczowego filara zrównoważonego społeczeństwa. Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem przyjęcie sprawozdania zawierającego wiele ambitnych środków, obejmującego wszystkie pojazdy objęte zakresem dyrektywy, które ma zmniejszyć opłaty za czystsze ekologicznie pojazdy i zakazać stosowania dyskryminacyjnego systemu pobierania opłat od użytkowników dróg w Europie.

 

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem wniosek mający na celu ograniczenie wpływu warunków społecznych i geograficznych na wysokość opłat za przejazd; użytkownicy dróg często korzystający z samochodu, którzy codziennie muszą płacić za przejazd, aby dojechać do pracy, będą mogli skorzystać ze zniżek w porównaniu do okazjonalnych użytkowników.

 

Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy powiedziała:

 

Wniosek ten stanowi punkt zwrotny, jeśli chodzi o osiągnięcie celu określonego w białej księdze w dziedzinie transportu polegającego na pełnym zastosowaniu zasad „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”. Prowadzi on do stopniowego wycofywania eurowiniet dla pojazdów ciężkich i lekkich pojazdów dostawczych.

 

- Ponadto od 2021 roku opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych oparte na normach EURO będą obowiązkowe dla ciężkich pojazdów, a od 2026 roku - dla pojazdów lekkich w odniesieniu do transeuropejskiej sieci transportu drogowego. Jest to mocne przesłanie Parlamentu Europejskiego, dotyczące ograniczenia emisji z sektora transportu drogowego.

 

- Co nie mniej ważne, wniosek zawiera silny wymiar społeczny i daje możliwość obniżenia kosztu opłat za przejazd dla osób często nie mających innego wyboru niż korzystanie samochodu, aby dojechać do pracy.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. transportu, eurodeputowany Ismail Ertug powiedział:

 

- Wniosek, który przedstawiamy, chce określić przeznaczenie wpływów uzyskanych z opłat, aby upewnić się, że będą one inwestowane w utrzymanie nowoczesnej i bezpiecznej sieci drogowej i infrastruktury (takiej jak tunele czy mosty) w Europie. Przyczyni się to do bezpieczeństwa wszystkich podróżnych oraz do obniżenia kosztów utrzymania dróg dla właścicieli pojazdów.

 

- W rzeczywistości użytkownicy byliby również głównymi beneficjentami, ponieważ brak odpowiedniego utrzymania dróg prowadzi do większej liczby wypadków, zanieczyszczenia, hałasu, a także wyższych kosztów eksploatacji pojazdu.

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Będziemy walczyć o zrównoważoną, odpowiedzialną i zieloną przyszłość baterii; nowe rozporządzenie wyznacza pozytywną drogę rozwoju dla Europy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Mobilność musi się zmienić. Inteligentna strategia Komisji to krok naprzód, ale może być ona bardziej ambitna

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pakiet dotyczący mobilności stał się wreszcie rzeczywistością. Ustanawia on bardziej humanitarny, sprawiedliwy i bezpieczny sektor transportu