Podziel się:

Duży wpływ transportu drogowego na środowisko, a także degradacja infrastruktury drogowej, stanowią koszt dla społeczeństwa.

 

Obecna dyrektywa w sprawie pobierania opłat, tzw. eurowiniet, od użytkowników dróg jest przestarzała i nie stanowi do tej pory zachęty do ograniczenia emisji CO2 z sektora transportu drogowego. Parlament Europejski poparł dziś wniosek eurodeputowanej Grupy S&D, Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy w sprawie przejścia do pełnego stosowania zasad „zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci” w odniesieniu do transeuropejskiej sieci drogowej.

 

Grupa S&D jest silnie zaangażowana w zapewnienie czystego ekologicznie i efektywnego transportu jako kluczowego filara zrównoważonego społeczeństwa. Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem przyjęcie sprawozdania zawierającego wiele ambitnych środków, obejmującego wszystkie pojazdy objęte zakresem dyrektywy, które ma zmniejszyć opłaty za czystsze ekologicznie pojazdy i zakazać stosowania dyskryminacyjnego systemu pobierania opłat od użytkowników dróg w Europie.

 

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem wniosek mający na celu ograniczenie wpływu warunków społecznych i geograficznych na wysokość opłat za przejazd; użytkownicy dróg często korzystający z samochodu, którzy codziennie muszą płacić za przejazd, aby dojechać do pracy, będą mogli skorzystać ze zniżek w porównaniu do okazjonalnych użytkowników.

 

Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy powiedziała:

 

Wniosek ten stanowi punkt zwrotny, jeśli chodzi o osiągnięcie celu określonego w białej księdze w dziedzinie transportu polegającego na pełnym zastosowaniu zasad „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”. Prowadzi on do stopniowego wycofywania eurowiniet dla pojazdów ciężkich i lekkich pojazdów dostawczych.

 

- Ponadto od 2021 roku opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych oparte na normach EURO będą obowiązkowe dla ciężkich pojazdów, a od 2026 roku - dla pojazdów lekkich w odniesieniu do transeuropejskiej sieci transportu drogowego. Jest to mocne przesłanie Parlamentu Europejskiego, dotyczące ograniczenia emisji z sektora transportu drogowego.

 

- Co nie mniej ważne, wniosek zawiera silny wymiar społeczny i daje możliwość obniżenia kosztu opłat za przejazd dla osób często nie mających innego wyboru niż korzystanie samochodu, aby dojechać do pracy.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. transportu, eurodeputowany Ismail Ertug powiedział:

 

- Wniosek, który przedstawiamy, chce określić przeznaczenie wpływów uzyskanych z opłat, aby upewnić się, że będą one inwestowane w utrzymanie nowoczesnej i bezpiecznej sieci drogowej i infrastruktury (takiej jak tunele czy mosty) w Europie. Przyczyni się to do bezpieczeństwa wszystkich podróżnych oraz do obniżenia kosztów utrzymania dróg dla właścicieli pojazdów.

 

- W rzeczywistości użytkownicy byliby również głównymi beneficjentami, ponieważ brak odpowiedniego utrzymania dróg prowadzi do większej liczby wypadków, zanieczyszczenia, hałasu, a także wyższych kosztów eksploatacji pojazdu.

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Instrument UE „Łącząc Europę” stanowi historyczną szansę rozwoju zrównoważonych rodzajów transportu, inteligentnej infrastruktury energetycznej i wdrożenia cyfrowego
Komunikat prasowy
W obliczu zagrożenia strefy Schengen, Grupa S&D przewodzi apelom o pilne wprowadzenie zmian
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Parlament Europejski jest gotowy do wprowadzenia w życie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej