Walka o czystszą i bezpieczniejszą planetę

Socjaliści i Demokraci mają wizję bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej Europy, społeczeństwa, które stawia dobrobyt ludzi na pierwszym miejscu i myśli o dziedzictwie dla przyszłych pokoleń w dziedzinie ochrony środowiska. Możemy to osiągnąć dzięki większej efektywności energetycznej, gospodarce obiegowej i walce ze zmianami klimatycznymi. Towarzyszyć temu powinna odnowa europejskiego przemysłu, przestawiającego się na zrównoważony model rozwojowy i tworzącego nowe miejsca pracy. Walczymy o Europę, w której wszyscy mają dostęp do bezpiecznej żywności i dobrej jakości, przystępnej cenowo opieki zdrowotnej.

Nasza praca w Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Nasi eurodeputowani promują naszą postępową wizję w tej Komisji w wielu obszarach polityki, w tym w dziedzinie gospodarowania odpadami i zasobami, jakości powietrza i wody oraz ochrony różnorodności biologicznej, poza wieloma innymi ważnymi dla nas dziedzinami.

Nasze osiągnięcia

Podczas konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21) w grudniu 2015 roku dążyliśmy do przyjęcia ambitnych celów klimatycznych, aby UE zachowała swoje miejsce w awangardzie działań na rzecz klimatu. COP21 okazała się momentem przełomowym: 195 państw przyjęło pierwsze w historii, uniwersalne, prawnie wiążące, globalne porozumienie klimatyczne. Globalny wzrost średniej temperatury musi zostać utrzymany znacznie poniżej 2°C; podejmowane będą również wysiłki w celu jego ograniczenia do 1,5°C.

W ramach przygotowań do konferencji klimatycznej przedstawiliśmy 21 postępowych propozycji na rzecz wiążącego, uniwersalnego i dynamicznego porozumienia na konferencji COP 21 w Paryżu i nadal walczymy o ich realizację.

Każdy obywatel Europy ma prawo do wysokiej jakości, bezpiecznej żywności. Ma także prawo wiedzieć, w jaki sposób, gdzie i w jakich warunkach jego żywność jest wytwarzana, przetwarzana, pakowana, oznakowana i sprzedawana. Producenci żywności również powinni być chronieni przed nieuczciwymi praktykami w łańcuchu dostaw. Ponadto konsekwentnie sprzeciwiamy się zatwierdzaniu GMO i wzywamy do rewizji związanych z tym ram prawnych.

Socjaliści i Demokraci z powodzeniem przeprowadzili kampanie mające na celu wprowadzenie przepisów dotyczących obowiązkowego oznakowania informującego o kraju pochodzenia mięsa wołowego, wieprzowego, jagnięcego, koziego i drobiowego.

Nasza Grupa znajduje się również w czołówce w dziedzinie walki z substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną - substancjami chemicznymi atakującymi ludzkie hormony - na których działanie jesteśmy codziennie narażeni poprzez kontakt z takimi produktami, jak opakowanie żywności, rośliny uprawiane z wykorzystaniem określonych pestycydów, a nawet być może woda z kranu.

Nasze priorytety

Walka ze zmianami klimatycznymi

Naszą ambicją jest uniknięcie dalszego globalnego ocieplenia i pozostawienie naszym dzieciom mniej zanieczyszczonego świata, co idzie w parze z pobudzaniem gospodarki i tworzeniem nowych, zrównoważonych miejsc pracy. Ale walka ta nie kończy się na porozumieniu paryskim. Zbudowaliśmy postępową większość w Parlamencie Europejskim, aby domagać się wprowadzenia prawodawstwa ustanawiającego ambitne i wiążące cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz dotyczącego zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w celu dekarbonizacji gospodarki.

Gospodarka obiegowa

Co roku w Europie wyrzucanych jest około 600 milionów ton odpadów, które mogłyby zostać z powrotem wykorzystane i ponownie wprowadzone do gospodarki. Grupa S&D wzywa do przyjęcia ambitnych unijnych celów i zadań, a także nowych narzędzi, które pomogą każdemu krajowi zmierzać w kierunku budowy bardziej zrównoważonej, efektywnej pod względem zasobów gospodarki obiegowej.

Obiegowy model rozwoju oznacza, że wartość produktów i zasobów jest utrzymywana w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów zostaje zminimalizowane. Aby dokonać tej transformacji, Grupa S&D dąży do wprowadzenia ambitnych polityk w celu zmiany sposobu użytkowania, ponownego wykorzystania, recyklingu i odzyskiwania zasobów. Prowadzimy również walkę w celu eliminacji odpadów z tworzyw sztucznych.

Bezpieczniejsza żywność dla wszystkich

Jako Grupa S&D nadal walczymy o lepszą ochronę konsumentów i większą przejrzystość w kwestii tego, co jemy. Chcielibyśmy również wprowadzenia oznakowania informującego o kraju pochodzenia w odniesieniu do mięsa w przetworzonej żywności i produktów mleczarskich. Pragniemy także zagwarantować, by umowy w sprawie dostaw żywności z partnerami międzynarodowymi priorytetowo traktowały zdrowie konsumentów.

Zaangażowani europosłowie

LUENA LÓPEZ César
LUENA LÓPEZ César
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Hiszpania
GUTELAND Jytte
GUTELAND Jytte
Koordynator
Szwecja
BONAFÈ Simona
BONAFÈ Simona
Członek
Włochy
CHAHIM Mohammed
CHAHIM Mohammed
Członek
Holandia
PLUMB Rovana
PLUMB Rovana
Członek
Rumunia
MORETTI Alessandra
MORETTI Alessandra
Członek
Włochy
WÖLKEN Tiemo
WÖLKEN Tiemo
Członek
Niemcy
ANDROULAKIS Nikos
ANDROULAKIS Nikos
Członek
Grecja
BALT Marek Paweł
BALT Marek Paweł
Członek
Polska
BURKHARDT Delara
BURKHARDT Delara
Członek
Niemcy

Zobacz nasze najnowsze działania

Wydarzenie
S&D Group/GPF Webinar: Local communities for a sustainable world
Komunikat prasowy
„W pełni popieram wnioski wyciągnięte przez Komisję Europejską z pandemii Covid-19, ale analiza musi wykraczać poza jej wpływ na zdrowie” - mówi Iratxe García
Komunikat prasowy
Pod przywództwem Grupy S&D Parlament Europejski wzywa do zniesienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 w celu ratowania ludzkiego życia

Position papers

Position paper
S&D position on the Renovation Wave strategy: win win win for climate, jobs and better quality of living for all
Position paper
Stanowisko Grupy S&D - W kierunku bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla konsumentów i przedsiębiorstw
Position paper
A new EU long-term industrial strategy - A proposal by the Socialists and Democrats
Position paper
Tax justice to foster post-pandemic recovery. An S&D Roadmap
Position paper
Reform of the System of Own Resources of the EU for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework
Position paper
Europejska unia zdrowia - Zwiększenie kompetencji ue w kwestii zdrowia - walka z covid-19 i spojrzenie w przyszłość
Position paper
Fighting the pandemic, tackling its aftermath and preparing for a better future.
Position paper
S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP
Position paper
S&D position paper on migration & asylum
Position paper
S&D ENVI recommendations for better access to medicines in the European Union
Position paper
Circular economy
Position paper
Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Position paper
Sustainable development agenda post-2015
Position paper
Towards an Energy Union
Position paper
DEVE (Development) policy paper for development and humanitarian aid priorities 2014-2019

Related documents

Related document
S&D Group - Position paper : Circular Economy Policy
Related document
Putting an end to long hours at work