BORZAN Biljana
BORZAN Biljana
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Born on 29/11/1971 , Osijek

Obowiązki

  • Prezydium Grupy S&D, nowa ekonomia, która pracuje dla wszystkich , ECON / IMCO / Koordynacja z parlamentami krajowymi
  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca

Komisje

  • Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów , Członek
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków w państwami Azji Południowej , Członek
  • Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Macedonia Północna , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

BORZAN Biljana

BORZAN Biljana

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Chorwacja
PICULA Tonino

PICULA Tonino

Koordynator
Chorwacja
JERKOVIĆ Romana

JERKOVIĆ Romana

Członek
Chorwacja
MATIĆ Predrag Fred

MATIĆ Predrag Fred

Członek
Chorwacja