Timmermans Frans
TIMMERMANS Frans
Wiceprzewodniczący wykonawczy ds. działań na rzecz klimatu
Holandia

Fransa Timmermansa nie trzeba zbytnio przedstawiać, jeśli chodzi o Komisję Europejską. Przez ostatnich pięć lat Timmermans pełnił funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, a jego teka obejmowała praworządność, prawa podstawowe i lepsze stanowienie prawa. Przed objęciem stanowiska komisarza w 2014 roku Timmermans był ministrem spraw zagranicznych Holandii. Frans Timmermans rozpoczął swoją karierę w holenderskim ministerstwie spraw zagranicznych w 1987 roku. Później pracował dla Hansa van den Broeka, europejskiego komisarza ds. stosunków zewnętrznych i Maxa van der Stoela, Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych. W 1998 roku Frans Timmermans został wybrany na członka Izby Reprezentantów z ramienia holenderskiej Partii Pracy i zajmował się głównie sprawami zagranicznymi. Frans Timmermans był ponadnarodowym wiodącym kandydatem Partii Europejskich Socjalistów (PSE) w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Poza swoim ojczystym językiem holenderskim, Timmermans biegle włada językiem angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim. Te umiejętności sprawiły, że Timmermans wniósł dodatkowy, ponadnarodowy wymiar do europejskich wyborów i debat.