Podziel się:

Parlament Europejski zatwierdził sprawozdanie Grupy S&D tymczasowo zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) w celu odpowiedzi na ekonomiczne skutki pandemii COVID-19. „Szybka poprawka CRR” zapewnia bankom tymczasową ulgę kapitałową, dzięki czemu mogą one udzielać pożyczek realnej gospodarce w czasach, gdy przedsiębiorstwa ich tak bardzo potrzebują. Zatwierdzony tekst jest ostatecznym porozumieniem, a nowe rozporządzenie ma zostać wprowadzone w życie pod koniec czerwca 2020 roku.

Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych i autor sprawozdania, powiedział:

- Mocny cios, jakim był „lockdown”, wymuszony przez pandemię COVID-19, sprawił, że MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują kapitału. Dzięki przyjętym dziś nowym przepisom banki będą musiały stanąć na wysokości zadania i wpompować więcej pieniędzy w realną gospodarkę. Dzięki surowym przepisom, wprowadzonym przez Parlament Europejski po ostatnim kryzysie finansowym, banki są teraz bardziej odporne i dobrze kapitalizowane, więc powinny i muszą odegrać konstruktywną rolę w odbudowie gospodarki. Za pomocą dostosowania przepisów do efektu procykliczności, banki będą zmuszane do korzystania z buforów kapitałowych w celu dalszego udzielania pożyczek. Nowo wprowadzone filtry ostrożnościowe zmniejszą presję rynku na długi publiczne, w czasach, gdy kraje będą zmuszone przeznaczyć fundusze na wsparcie swoich przemysłów i obywateli w tych trudnych czasach. Zwiększenie atrakcyjności pożyczek bankowych dla MŚP i projektów infrastrukturalnych pomoże nam nie tylko wyjść z kryzysu, ale także zbudować zrównoważoną przyszłość, jak określono to w Nowym Zielonym Ładzie.

- Jestem dumny z tego, że podczas negocjacji z państwami członkowskimi mogliśmy osiągnąć wyważony tekst, który odpowiada potrzebom naszych MŚP i obywateli. Wbrew wszystkiemu, potrafiliśmy nawet zdobyć teren w walce o wprowadzenie zakazu wypłaty dywidend i premii w czasach kryzysu ekonomicznego. Wprowadziliśmy wyraźny mandat dla właściwych organów nadzoru w celu pełnego wykorzystania przez nie uprawnień, w tym dotyczących zakazu wypłaty dywidend, dystrybucji i odkupu akcji własnych. Komisja będzie musiała ponadto złożyć Parlamentowi sprawozdanie na temat skuteczności obecnego systemu i - w razie potrzeby - udzielić tym organom silniejszych, wiążących uprawnień. Jesteśmy to winni obywatelom, aby zapewnić, by ulga kapitałowa udzielona bankom nie trafiła do kieszeni inwestorów, lecz do MŚP, władz publicznych i gospodarstw domowych.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Dzisiejsze orzeczenie Sądu UE w sprawie Apple pokazuje, jak bardzo potrzebujemy sprawiedliwości podatkowej - mówi Grupa S&D