Opublikowane:
Podziel się:

Na początku przesłuchań członków Komisji, Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, otrzymał silne poparcie ze strony eurodeputowanych po wspólnym przesłuchaniu przed Komisją Spraw Konstytucyjnych i Komisją Prawną w Parlamencie Europejskim. Dzięki wcześniejszemu doświadczeniu, zdobytemu w czasie dwóch poprzednich kadencji Komisji, Šefčovič udowodnił, że jest przekonujący i zaangażowany jako kandydat, który pchnie Europę w bardziej postępowym i przyszłościowym kierunku w ramach swojej wiodącej roli w nowej Komisji w ciągu najbliższych pięciu lat.

Claude Moraes, wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. demokratycznej odporności i praw podstawowych, powiedział:

- Maroš Šefčovič odegra ważną rolę w kwestii zbliżenia do siebie instytucji europejskich w ramach przyszłej kadencji Komisji. Grupa S&D dąży do umieszczenia obywateli w centrum UE; będziemy wspierać desygnowanego komisarza w budowie współpracy z eurodeputowanymi na wszystkich etapach stanowienia prawa. Pragniemy także zbudować większe zaufanie do UE, a zaczyna się to od większej otwartości, przejrzystości i ochrony praw obywateli przy każdej okazji. Maroš Šefčovič udowodnił nam, że jest gotów to zapewnić.

Domènec Ruiz Devesa, koordynator Grupy S&D w Komisji Spraw Konstytucyjnych, powiedział:

- W ciągu najbliższych pięciu lat desygnowany wiceprzewodniczący Šefčovič będzie miał okazję przybliżyć obywateli do procesu decyzyjnego w UE poprzez zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego. Zapewni to obywatelom prawdziwy głos w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na ich życie. Nasza Grupa będzie w pełni wspierać Maroša Šefčoviča w opracowywaniu nowego prawa inicjatywy dla Parlamentu oraz w realizacji zobowiązań zmierzających do zapewnienia eurodeputowanym prawa do prowadzenia dochodzeń. W kwestii Konferencji w sprawie Przyszłości Europy jesteśmy również przekonani, że desygnowany komisarz będzie promować tę konferencję jako instrument wspierania tak bardzo potrzebnej reformy instytucjonalnej UE we współpracy z obywatelami i partnerami społecznymi.

Tiemo Wölken, koordynator Grupy S&D w Komisji Prawnej powiedział:

- Podczas dzisiejszego przesłuchania desygnowany wiceprzewodniczący Šefčovič dobrze się spisał i wykazał się zarówno kompetencjami, jak i doświadczeniem, potrzebnym do sprostania oczekiwaniom obywateli UE. Dzięki temu, że jego teka obejmuje lepsze stanowienie prawa, nasza Grupa jest przekonana, że ​​Šefčovič będzie dbał o jego jakość, a nie tylko ilość w ciągu najbliższych pięciu lat, aby uniknąć wąskiego spojrzenia w kwestii uproszczenia prawa UE. Podkreśliliśmy, że wszelka zasada „one in, one out”, nie może być kwestią czystej matematyki. Z Marošem Šefčovičem na czele możemy również zapewnić, że wszelkie inicjatywy dotyczące lepszego stanowienia prawa w celu ułatwienia rozwoju sztucznej inteligencji nie naruszą podstawowych praw obywateli, takich jak ochrona danych i prywatność.

 

Zaangażowani europosłowie

MORAES Claude

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Wielka Brytania

RUIZ DEVESA Domènec

Koordynator
Hiszpania

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Tuttlies Utta
Head of Department

TUTTLIES Utta

Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

O krok bliżej do umożliwienia Europejczykom składania pozwów zbiorowych

Komunikat prasowy

Konserwatyści i liberałowie są winni zablokowania kluczowych pytań dotyczących konfliktu interesów p. Bretona

Komunikat prasowy

Wciąż mamy czas na znalezienie kompromisu, jeśli chodzi o kandydatów na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej, oznajmia Iratxe Garcia