Podziel się:

Na początku przesłuchań członków Komisji, Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, otrzymał silne poparcie ze strony eurodeputowanych po wspólnym przesłuchaniu przed Komisją Spraw Konstytucyjnych i Komisją Prawną w Parlamencie Europejskim. Dzięki wcześniejszemu doświadczeniu, zdobytemu w czasie dwóch poprzednich kadencji Komisji, Šefčovič udowodnił, że jest przekonujący i zaangażowany jako kandydat, który pchnie Europę w bardziej postępowym i przyszłościowym kierunku w ramach swojej wiodącej roli w nowej Komisji w ciągu najbliższych pięciu lat.

Claude Moraes, wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. demokratycznej odporności i praw podstawowych, powiedział:

- Maroš Šefčovič odegra ważną rolę w kwestii zbliżenia do siebie instytucji europejskich w ramach przyszłej kadencji Komisji. Grupa S&D dąży do umieszczenia obywateli w centrum UE; będziemy wspierać desygnowanego komisarza w budowie współpracy z eurodeputowanymi na wszystkich etapach stanowienia prawa. Pragniemy także zbudować większe zaufanie do UE, a zaczyna się to od większej otwartości, przejrzystości i ochrony praw obywateli przy każdej okazji. Maroš Šefčovič udowodnił nam, że jest gotów to zapewnić.

Domènec Ruiz Devesa, koordynator Grupy S&D w Komisji Spraw Konstytucyjnych, powiedział:

- W ciągu najbliższych pięciu lat desygnowany wiceprzewodniczący Šefčovič będzie miał okazję przybliżyć obywateli do procesu decyzyjnego w UE poprzez zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego. Zapewni to obywatelom prawdziwy głos w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na ich życie. Nasza Grupa będzie w pełni wspierać Maroša Šefčoviča w opracowywaniu nowego prawa inicjatywy dla Parlamentu oraz w realizacji zobowiązań zmierzających do zapewnienia eurodeputowanym prawa do prowadzenia dochodzeń. W kwestii Konferencji w sprawie Przyszłości Europy jesteśmy również przekonani, że desygnowany komisarz będzie promować tę konferencję jako instrument wspierania tak bardzo potrzebnej reformy instytucjonalnej UE we współpracy z obywatelami i partnerami społecznymi.

Tiemo Wölken, koordynator Grupy S&D w Komisji Prawnej powiedział:

- Podczas dzisiejszego przesłuchania desygnowany wiceprzewodniczący Šefčovič dobrze się spisał i wykazał się zarówno kompetencjami, jak i doświadczeniem, potrzebnym do sprostania oczekiwaniom obywateli UE. Dzięki temu, że jego teka obejmuje lepsze stanowienie prawa, nasza Grupa jest przekonana, że ​​Šefčovič będzie dbał o jego jakość, a nie tylko ilość w ciągu najbliższych pięciu lat, aby uniknąć wąskiego spojrzenia w kwestii uproszczenia prawa UE. Podkreśliliśmy, że wszelka zasada „one in, one out”, nie może być kwestią czystej matematyki. Z Marošem Šefčovičem na czele możemy również zapewnić, że wszelkie inicjatywy dotyczące lepszego stanowienia prawa w celu ułatwienia rozwoju sztucznej inteligencji nie naruszą podstawowych praw obywateli, takich jak ochrona danych i prywatność.

 

Zaangażowani europosłowie

RUIZ DEVESA Domènec

RUIZ DEVESA Domènec

Koordynator
Hiszpania
WÖLKEN Tiemo

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Tuttlies Utta
Head of Department

TUTTLIES Utta

Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D o programie prac Komisji na 2021 rok: „Nie ma czasu do stracenia w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Najwyższy czas, aby ustalić zasady gry w dziedzinie sztucznej inteligencji

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodzi sprawozdaniu w sprawie pełnego wdrożenia umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE