Podziel się:

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj zalecenia dla państw członkowskich UE, aby koordynowały swoje działania w zakresie znoszenia ograniczeń i wznawiania działalności gospodarczej. Zaproponowany przez Komisję plan działania nie spełnia jednak oczekiwań Socjalistów i Demokratów.

Przewodnicząca Grupy S&D w Parlamencie Europejskim, Iratxe García powiedziała:

- Rozumiemy, że państwa członkowskie mają wiodące kompetencje, a każdy kraj znajduje się w innej sytuacji, ale oczekujemy od Komisji czegoś więcej. Powinna ona przewodzić skoordynowanemu znoszeniu ograniczeń, związanych z kwarantanną, w ramach którego obywatele będą się czuli bezpiecznie.

- Musimy uniknąć kolejnego wzrostu liczby zakażeń i uzyskać jasne wskazania i harmonogram dla różnych etapów znoszenia ograniczeń. Powinien istnieć wspólny i jasny protokół do zastosowania.

- Zdrowie musi znaleźć się na pierwszym miejscu; powinniśmy zapewnić, by wszystkie obiekty medyczne i niezbędny sprzęt były dostępne przed przejściem do następnego kroku. Obejmuje to szeroką dostępność sprzętu ochrony indywidualnej, testów i urządzeń do testów.

 - Komisja jest ponadto odpowiedzialna za jak najszybsze przywrócenie swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Powinna więc przygotować strategię dotyczącą tego, w jaki sposób i kiedy powinny zostać otwarte granice pomiędzy państwami członkowskimi oraz zapewnić poczucie pewności obywatelom i przedsiębiorstwom.

- Kluczowe znaczenie ma powolne wznowienie działalności gospodarczej w Europie, a można tego dokonać tylko w skoordynowany sposób. Nasze gospodarki są od siebie zależne, a dostęp do zapasów towarów i pracowników zależy w wielu przypadkach od przedsiębiorstw z innych państw członkowskich.

- Jeśli chodzi o propozycję wykorzystywania aplikacji śledzących na telefonach komórkowych obywateli, będziemy w tej w kwestii czujni. To nie Chiny i ten kryzys nie powinien podważać naszych praw podstawowych. Te aplikacje muszą być w pełni zgodne z przepisami UE w zakresie ochrony danych i prywatności. Trzeba będzie udowodnić, że są one skuteczne w zmniejszaniu liczby zakażeń oraz że mają charakter dobrowolny i tymczasowy. Deweloperzy aplikacji nie mogą gromadzić żadnych danych w celach komercyjnych, a aplikacje muszą być w pełni przejrzyste dla użytkowników, a także umożliwiać kontrolę publiczną i pełen nadzór ze strony organów ochrony danych.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Trzeba inwestować pieniądze tam, gdzie ma to sens! Grupa S&D potwierdziła swoje poparcie dla programu InvestEU i jego beneficjentów

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nawet w czasach kryzysu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o demokrację i praworządność

Komunikat prasowy

W centrum zrównoważonego jednolitego rynku powinni znaleźć się konsumenci i Zielony Ład - mówi Grupa S&D