Podziel się:

Parlament Europejski i niemiecka prezydencja w Radzie osiągnęły dzisiaj porozumienie polityczne, które gwarantuje, że treści terrorystyczne zamieszczane w Internecie będą usuwane w ciągu godziny. Porozumienie to wprowadza wspólne przepisy UE dotyczące usuwania treści o charakterze terrorystycznym, gwarantując jednocześnie ochronę podstawowych praw podstawowych, takich jak wolność słowa.

 

Marina Kaljurand, negocjatorka Grupy S&D ds. rozporządzenia w tej sprawie, powiedziała:

 

- W dzisiejszym świecie walka z terroryzmem odbywa się teraz zarówno w trybie online, jak i offline. Dzisiejsze porozumienie stanowi prawdziwy przełom w internetowej walce z terroryzmem dzięki nowym przepisom, które zapewniają, że dostawcy usług hostingowych, tacy jak Google czy Facebook, usuwać będą treści terrorystyczne online tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

- Terroryści zawsze będą dążyć do podważenia naszych wolnych i otwartych demokracji, ale nigdy na to nie pozwolimy. Dzisiejsze porozumienie wzmacnia nasze bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym z podstawowych zasad, takich jak wolność słowa. Zapewniliśmy, że dzisiejsze porozumienie nie będzie zawierało żadnych zobowiązań dotyczących automatycznego filtrowania, a treści edukacyjne, dziennikarskie, artystyczne lub badawcze będą chronione.

 

- Treści online mają charakter transgraniczny; doceniamy ciężką pracę i współpracę ponad granicami, które już mają miejsce pomiędzy władzami w ramach walki z terroryzmem. Jednak podczas negocjacji ciężko pracowaliśmy nad tym, aby poprawić tę współpracę i sprawić, aby usuwanie treści terrorystycznych w Internecie pozbawione było luk prawnych, zapewniając, by organy państw członkowskich, w których znajduje się dostawca usług hostingowych, były zaangażowane w proces usuwania od samego początku i miały ostatnie słowo w kwestii usuwania danych treści.

 

Zaangażowani europosłowie

KALJURAND Marina

KALJURAND Marina

Head of delegation
Członek
Estonia

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Europejski system transportu kolejowego, w którym przestrzegane będą prawa pasażerów, wreszcie z ludzką twarzą

Komunikat prasowy

Zabezpieczenia w nowych przepisach dotyczących treści o charakterze terrorystycznym w Internecie będą chronić wolność wypowiedzi