Podziel się:

Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych w Parlamencie Europejskim głosowała w dniu dzisiejszym nad ukierunkowanymi zmianami w unijnych ramach w zakresie sekurytyzacji przyjętych w 2017 roku, które obejmują rozporządzenie w sprawie sekurytyzacji i rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych. Wnioski Komisji mają na celu zwiększenie zdolności kredytowej banków poprzez ułatwienie przenoszenia ryzyka kredytowego na rynki oraz uwolnienie ich bilansów od ciężaru kredytów zagrożonych, które mają wzrosnąć ze względu na skutki gospodarcze pandemii Covid-19. Socjalistom i Demokratom udało się wynegocjować kompromis, który zapewni bankom możliwość udzielania pożyczek realnej gospodarce i finansowania odbudowy, bez uciekania się do nieodpowiedzialnej deregulacji finansowej. Negocjatorzy Grupy S&D będą bronić tego wyważonego stanowiska w trakcie zbliżających się negocjacji w tej sprawie z Komisją i rządami UE.

Eurodeputowany Paul Tang, negocjator Grupy S&D ds. rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji, powiedział:

- Chcemy dać bankom przestrzeń, jakiej potrzebują, aby odegrać rolę w ożywieniu gospodarki, ale nie chcemy pozwolić im na puszczanie wodzy fantazji i nieodpowiedzialne zachowanie, które doprowadziło do kryzysu finansowego w 2008 roku. Poszerzając ramy dla prostych, przejrzystych i standardowych produktów sekurytyzacyjnych, powinniśmy osiągnąć właściwą równowagę. Parlament Europejski promuje zrównoważony rozwój produktów sekurytyzacyjnych i ogranicza stosowanie złożonych funkcji, które można wykorzystać do oszukiwania rynku. Chcemy mieć pewność, że banki osobiście się w to zaangażują, a ryzyko kontrahenta dzielone między banki a inwestorów zostanie zminimalizowane. Ufamy, że rządy UE podzielą te priorytety; jesteśmy również przekonani, że szybko zostanie osiągnięte porozumienie w tej kwestii. MŚP i ich pracownicy czekają, aż podejmiemy w tej sprawie odpowiednie działania.

Eurodeputowany Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych oraz negocjator Grupy S&D ds. rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych, powiedział:

- Niniejsze ukierunkowane zmiany zapewnią unijnym rynkom kapitałowym tak bardzo potrzebny impuls, umożliwią dywersyfikację ryzyka, a tym samym uwolnią bardzo potrzebną płynność dla MŚP i rodzin. Dziś jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż podczas ostatniego kryzysu gospodarczego. W 2008 roku banki były główną przyczyną problemu, prowadząc do załamania finansowego i osłabienia całych gospodarek. W 2020 roku banki mogą być częścią rozwiązania, ale dziś również musimy wdrożyć środki w celu ochrony ogólnej stabilności finansowej. Sensowne jest dostosowanie kalibracji kapitału sekurytyzacji kredytów zagrożonych, która była nieproporcjonalna. Pakiet, nad którym dziś głosujemy, uwolni pieniądze dla realnej gospodarki bez osłabiania odporności banków. Grupie S&D udało się włączyć dolny próg kapitałowy, aby uniknąć arbitrażu i zapewnić należyte podejście ostrożnościowe.

Uwaga dla wydawcy:

W dniu 24 lipca 2020 roku Komisja Europejska przyjęła pakiet naprawczy dla rynków kapitałowych, będący częścią ogólnej strategii Komisji w zakresie odbudowy po pandemii koronawirusa. W pakiecie tym proponuje się ukierunkowane zmiany przepisów dotyczących rynku kapitałowego, mające na celu pobudzenie inwestycji w gospodarce, umożliwienie szybkiego dokapitalizowania spółek oraz zwiększenie zdolności banków do finansowania odbudowy gospodarki.

W ramach tego pakietu Komisja zaproponowała zestaw ukierunkowanych zmian w unijnych ramach dotyczących sekurytyzacji - rozporządzeniu w sprawie sekurytyzacji (które określa ogólne ramy sekurytyzacji i tworzy szczegółowe ramy dla prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji - STS) oraz rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (które ustanawia wymogi kapitałowe dla różnych rodzajów sekurytyzacji, w tym preferencyjne wymogi dla sekurytyzacji STS).

 

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania
TANG Paul

TANG Paul

Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności gotowy do działania: „Nie mogliśmy sobie pozwolić na wahanie” - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Wykonaliśmy zadanie, jakim było zapewnienie historycznego budżetu i Planu Odbudowy dla obywateli UE - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D naciska na surowsze kryteria, aby raje podatkowe, takie jak Kajmany, nie mogły w dalszym ciągu unikać kłopotów