Podziel się:

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) poinformował dzisiaj o przyjęciu pieczęci bezpieczeństwa europejskiej turystyki Covid-19; aczkolwiek stało się to po prawie roku. Cieszymy się, że idea pieczęci europejskiej turystyki, opracowana przez Socjalistów i Demokratów, stała się obecnie rzeczywistością.

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za turystykę, Ismail Ertug, powiedział:

- Cieszymy się, że nasz pierwotny pomysł na pieczęć turystyki wolnej od Covid-19 został wprowadzony w życie. Pieczęć bezpieczeństwa będzie dotyczyć całego łańcucha wartości w turystyce, od hoteli po samochody do wynajęcia, muzea i restauracje. Określa ona standardy dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się Covid-19, ochrony zdrowia pracowników oraz oferowania bezpieczniejszych usług i produktów turystycznych podróżnym i mieszkańcom. Tylko firmy, które spełnią wszystkie standardy, będą uprawnione do używania tej pieczęci. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie jej zgodności ze środkami zgodnymi z walką z Covid-19.

- Musimy teraz spojrzeć w przyszłość, zapewniając jednocześnie zdrowie i bezpieczeństwo podróżującym i pracownikom branży turystycznej. Po niezliczonych lockdownach, zamknięciach granic, odwołanych lotach i podróżach pieczęć może pomóc przywrócić trochę normalności. Miliony miejsc pracy zależą od zaufania podróżnych. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw pokłada nadzieje w tym lecie, kiedy  osoby zaszczepione i ozdrowieńcy będą mogli ponownie podróżować bez kwarantanny.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Transportu i rzecznik Grupy S&D ds. turystyki, eurodeputowany István Ujhelyi, powiedział:

- Niniejszy protokół i pieczęć stanowią integralną część stanowiska Grupy S&D w sprawie turystyki. Pieczęć ta ułatwi bezpieczne ponowne otwarcie turystyki przed sezonem letnim oraz wzmocni reputację UE jako celu turystycznego.

- Ten nowy protokół dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa składa się z wymogów i zaleceń dla firm turystycznych i atrakcji w różnych podsektorach, takich jak zakwaterowanie i zabytki dziedzictwa kulturowego, żeby wymienić tylko kilka z nich. To ważny krok w kierunku powrotu turystyki na właściwe tory.

Powiązane dokumenty

"Back on track" – S&D policy paper on the recovery of tourism

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący
Niemcy
UJHELYI István
UJHELYI István
Członek
Węgry

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Rzecznik prasowy
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Instrument UE „Łącząc Europę” stanowi historyczną szansę rozwoju zrównoważonych rodzajów transportu, inteligentnej infrastruktury energetycznej i wdrożenia cyfrowego
Komunikat prasowy
W obliczu zagrożenia strefy Schengen, Grupa S&D przewodzi apelom o pilne wprowadzenie zmian
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Parlament Europejski jest gotowy do wprowadzenia w życie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej