Podziel się:

Sporządzając sprawozdanie, które opowiada się za przyjęciem wiążących standardów etycznych, Grupa S&D w Parlamencie Europejskim odegrała wiodącą rolę w określaniu postulatów Parlamentu Europejskiego, dotyczących rozwoju, wdrażania i wykorzystywania sztucznej inteligencji w Europie.

Eurodeputowani debatują dziś i głosują nad tym, w jaki sposób zapewnić, aby sztuczna inteligencja była bezpieczniejsza i bardziej godna zaufania w całej Europie. Ostateczne głosowanie w tej sprawie odbędzie się we wtorek, 20 października. W powiązanych ze sobą dwóch innych sprawozdaniach na temat sztucznej inteligencji, które również znajdują się w porządku obrad w tym tygodniu, Parlament Europejski apeluje o skuteczny system własności intelektualnej dla twórców oraz o rzeczywisty dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla obywateli i konsumentów.

Ibán Garcia del Blanco, sprawozdawca Grupy S&D ds. ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, powiedział:

- W Europie mamy okazję ustalić reguł gry, aby zapewnić, by nie doszło do nieuczciwej gry, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Najwyższy czas, aby ustanowić w Europie wiążące standardy w zakresie etycznego rozwoju, wdrażania i wykorzystywania sztucznej inteligencji oraz aby UE stała się światowym liderem w tej dziedzinie. Sztuczna inteligencja odgrywa coraz ważniejszą rolę w naszym życiu, przyczyniając się do wprowadzenia znaczących zmian na rynku pracy, a nawet wpływając na nasze osobiste relacje, co w oczywisty sposób wiąże się zarówno z szansami, jak i zagrożeniami. Musimy zapewnić, aby technologie sztucznej inteligencji były wiarygodne dla obywateli i nie dopuścić do tego, aby w algorytmy tych technologii na jakimkolwiek etapie ich procesu nie były wbudowane dyskryminacja, ani jakieś obciążenie. Jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań, ryzykujemy tym, że nie uda nam się ochronić praw podstawowych oraz tym, że nie wykonamy naszego obowiązku, dotyczącego wykorzenienia dyskryminacji z technologii sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi o ochronę praw podstawowych i zapewnienie wszystkim równego traktowania i bezpieczeństwa, w UE nigdzie nie może być drogi na skróty.

Tiemo Wölken, koordynator Grupy S&D do spraw prawnych, powiedział:

- Opracowując, wdrażając i wykorzystując technologie sztucznej inteligencji w UE, musimy znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy ochroną naszych obywateli i zdobywaniem ich zaufania z jednej strony, a wspieraniem innowacji i postępu technologicznego z drugiej. Dzięki podejściu opartemu na analizie ryzyka, zalecanemu przez Grupę S&D, jesteśmy przekonani, że proponujemy ramy dotyczące zobowiązań prawnych dla technologii, które mają wysoki potencjał ryzyka z etycznego punktu widzenia, koncentrując się przy tym na innych ważnych kwestiach w tym kontekście, takich jak: zarządzanie, prawo do dochodzenia roszczeń lub ochrona sygnalistów. Poza tym chodzi o lepszą koordynację pomiędzy państwami członkowskimi w celu identyfikacji i monitorowania technologii wysokiego ryzyka; chcemy również, aby zarówno państwa członkowskie, jak i UE współpracowały ze sobą, aby więcej inwestować w badania naukowe, które wspierać będą korzystne społecznie rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Stanowisko Parlamentu stanowi ostrożny, ale zdecydowany, pierwszy krok w kierunku zapewnienia, aby UE ponownie znalazła się w awangardzie i dała przykład całemu światu, w jaki sposób należy regulować tę kwestię w oparciu o wartości społeczne i etyczne, a nie tylko czysto gospodarcze interesy.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA DEL BLANCO Ibán
GARCÍA DEL BLANCO Ibán
Koordynator
Hiszpania
WÖLKEN Tiemo
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Rzecznik prasowy
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Komisja musi wreszcie wyciągnąć wnioski ze swoich błędów w zakresie transferu danych
Komunikat prasowy
Grupa S&D wzywa UE do nasilenia walki ze szkodami w środowisku i ekobójstwem
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Wyrażamy uznanie dla reform wymiaru sprawiedliwości na Malcie, ale osoby odpowiedzialne za zabójstwo Daphne Caruany Galizii muszą zostać postawione przed sądem