Podziel się:

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Gruzji, w tym w wyniku aresztowania Niki Melii, przywódcy głównej partii opozycyjnej, Zjednoczonego Ruchu Narodowego (UNM), Grupa S&D wezwała dziś na posiedzeniu plenarnym zarówno rządzącą partię Gruzińskie Marzenie (GD), jak i całą opozycję, aby ponownie nawiązały dialog i aktywnie przyczyniły się do deeskalacji politycznych napięć. Jest to jedyna droga naprzód dla wszystkich odpowiedzialnych podmiotów politycznych, jeśli nie chcą zagrozić stabilności swojego kraju i jego aspiracjom dotyczącym współpracy euroatlantyckiej.

Sven Mikser, eurodeputowany S&D i sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Gruzji, powiedział:

- Potępiam aresztowanie lidera opozycji, Niki Melii, które dodatkowo nasiliło napięcie polityczne. Na rządzących spoczywa szczególna odpowiedzialność za rozładowanie tych napięć, poszukiwanie rozwiązania obecnego politycznego impasu i niereagowanie na prowokacje w nieproporcjonalny sposób. Niemniej jednak należy podkreślić, że sytuacja polityczna w Gruzji jest bardzo złożona, a nie tylko czarno-biała. Napięcia są wysokie od czasu, kiedy partia Gruzińskie Marzenie wygrała wybory parlamentarne w listopadzie ubiegłego roku. Podczas gdy ODIHR* oceniło wybory jako konkurencyjne, pomimo pewnych nieprawidłowości, opozycja zbojkotowała drugą turę i od tego czasu bojkotuje parlament. Wzywam opozycję do powrotu do parlamentu i zachęcam jej siostrzane partie w Parlamencie Europejskim do poparcia tego apelu. Parlament Gruzji jest miejscem rozstrzygania sporów politycznych oraz kontynuacji prac nad reformą wyborczą i reformą sądownictwa.

- Uzasadnione aspiracje narodu gruzińskiego do demokracji i dobrobytu, jak również stabilności kraju i jego euroatlantyckiej przyszłości, nie mogą stać się zakładnikiem jakichkolwiek partyjnych interesów politycznych. Dlatego też umiarkowani politycy zarówno w partii rządzącej, jak i w opozycji muszą zwyciężyć i wznieść się ponad polityczne podziały i rozwiązać obecny kryzys polityczny.

Eurodeputowana S&D, Marina Kaljurand, przewodnicząca delegacji PE ds. stosunków z Kaukazem Południowym, dodała:

- Gruzja od wielu lat uchodzi za wzór dla całego Partnerstwa Wschodniego UE i jest chwalona za przemiany społeczno-gospodarcze i proeuropejskie reformy. Niestety, wszystkie te osiągnięcia są obecnie zagrożone. Nie ma czasu do stracenia; zamiast podnoszenia stawki partyjnych bitew politycznych, działacze polityczni Gruzji muszą skupić się na stojących przed nimi zadaniach, a mianowicie na walce ze społeczno-gospodarczymi konsekwencjami pandemii i kontynuowaniu proeuropejskich reform w zakresie demokracji i praworządności.

- Obecny kryzys polityczny podkreśla znaczenie kontynuowania reform sądownictwa w celu zwiększenia niezależności sądownictwa oraz ustanowienia najwyższych standardów w dziedzinie sądownictwa. Dotyczy to w szczególności powoływania sędziów Sądu Najwyższego.

- Grupa S&D popiera zaangażowanie przewodniczącego Rady Europejskiej, Charlesa Michela i jego osobistego wysłannika, Christiana Danielssona, w kwestii doprowadzenia do powrotu wszystkich stron do stołu negocjacyjnego i osiągnięcia kompleksowego porozumienia.

* Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) jest główną instytucją Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), zajmującą się monitorowaniem wyborów.

Zaangażowani europosłowie

MIKSER Sven
MIKSER Sven
Koordynator
Estonia
KALJURAND Marina
KALJURAND Marina
Head of delegation
Członek
Estonia

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga
CZERNY-GRIMM Inga
Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie
Komunikat prasowy
Eurodeputowani S&D ponownie wyrażają poparcie dla kolumbijskiego porozumienia pokojowego
Komunikat prasowy
PE musi wstrzymać umowę inwestycyjną między UE a Chinami dopóty, dopóki Pekin nakłada sankcje na deputowanych z UE