Podziel się:

Przed dzisiejszym posiedzeniem Eurogrupy i jutrzejszym posiedzeniem Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Ecofin), na których ministrowie mają omówić fiskalną reakcję na pandemię Covid-19, Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim po pierwsze powtórzyli apel o przedłużenie ogólnej klauzuli korekcyjnej, przynajmniej do czasu powrotu do poziomów makroekonomicznych sprzed kryzysu. Po drugie, Grupa S&D nalega na wykorzystanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), aby przyspieszyć zieloną i cyfrową transformację, generując postęp społeczny dla wszystkich. Po trzecie, wzywamy ministrów UE, aby wykorzystali tę okazję do dostosowania architektury fiskalnej UE do nowych realiów. Dzisiejsza publikacja projektu sprawozdania w sprawie reformy ram zarządzania makroekonomicznego, autorstwa eurodeputowanej S&D, Margaridy Marques, stanowi wkład w debatę na temat przyszłości paktu stabilności i wzrostu.

Eurodeputowana Biljana Borzan, wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. gospodarki, która działa dla wszystkich, powiedziała:

- Od początku pandemii Covid-19 rządy UE zdołały skoordynować swoją reakcję budżetową, aby nie dopuścić do załamania się gospodarki. Musimy nadal ściśle ze sobą współpracować, ponieważ w coraz większym stopniu koncentrujemy się na środkach pobudzających wzrost gospodarczy i wsparciu dla sektorów, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, takich jak turystyka. Podczas gdy ministrowie omawiają krajowe plany w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, dysponującego kwotą 672,5 mld euro, przypominamy im, że krajowe plany odbudowy wymagają silnego wymiaru społecznego, aby złagodzić sytuację społeczną wywołaną kryzysem związanym z pandemią Covid-19. Jako najważniejszy program inwestycyjny na nadchodzące lata, instrument ten oferuje nam wyjątkową szansę na rozwój zielonej gospodarki i cyfryzacji bez pozostawiania nikogo samemu sobie; wykorzystajmy tę szansę.

Eurodeputowany Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, powiedział:

- Wzywamy ministrów finansów UE, aby postąpili zgodnie z zaleceniem komisarza Gentiloniego w kwestii przedłużenia ogólnej klauzuli korekcyjnej. Z powodu pandemii, która niszczy życie i środki do życia, nadal jesteśmy w fazie odbudowy „za wszelką cenę”. UE, EBC i rządy krajowe podjęły epokowy wysiłek, aby zapobiec upadkowi gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i całej gospodarki. Nie możemy ryzykować tego, że wszystko, co razem osiągnęliśmy, wpadnie teraz w pułapkę „jastrzębi” budżetowych, wzywających do pospiesznego i lekkomyślnego stosowania surowych reguł fiskalnych UE. Dopóki Europa nie powróci do poziomu makroekonomicznego sprzed kryzysu, nie możemy nawet rozważać zaostrzenia reguł monetarnych i fiskalnych. Należy natychmiast podjąć wysiłki w celu dostosowania obecnych reguł fiskalnych, które kryzys związany z pandemią Covid-19 uczynił przestarzałymi.

Margarida Marques, eurodeputowana S&D i autorka parlamentarnego sprawozdania w sprawie reformy ram makroekonomicznych, powiedziała:

- Pojawiła się szansa na dostosowanie architektury fiskalnej UE do wyzwań przyszłości. Od czasu przyjęcia kryteriów z Maastricht świat zmienił się w dramatyczny sposób. W ostatniej dekadzie reguły dotyczące długu i deficytu stały się celami, a nie instrumentami. Co więcej, kryzys związany z pandemią Covid-19 pokazuje, że potrzebne są nowe ramy fiskalne w celu wsparcia wzrostu gospodarczego, stabilizacji cyklu koniunkturalnego oraz ochrony społecznych i zrównoważonych inwestycji. Potrzebujemy dobrze zdefiniowanych, przejrzystych, prostych, elastycznych i wykonalnych przepisów osadzonych w wiarygodnych i demokratycznych ramach. Zrewidujmy reguły fiskalne, zanim je reaktywujemy. Dzięki mojemu sprawozdaniu pragnę przyczynić się do zbudowania w Parlamencie Europejskim wspólnej wizji przyszłych ram zarządzania gospodarczego UE.

Uwaga dla wydawcy:

Posiedzenia ministrów finansów i gospodarki UE stanowią realizację zalecenia Komisji z dnia 8 marca. Formalna decyzja ministrów finansów UE w sprawie przedłużenia ogólnej klauzuli korekcyjnej spodziewana jest w maju lub czerwcu. Projekt sprawozdania Parlamentu w sprawie reformy ram zarządzania makroekonomicznego można znaleźć tutaj. Jego zatwierdzenie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego zaplanowano na lipiec.

Powiązane dokumenty

Draft report on the reform of the macroeconomic governance framework

Zaangażowani europosłowie

BORZAN Biljana
BORZAN Biljana
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Chorwacja
FERNÁNDEZ Jonás
FERNÁNDEZ Jonás
Koordynator
Hiszpania
MARQUES Margarida
MARQUES Margarida
Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
Nadszedł czas, aby położyć kres ubóstwu wśród dzieci na szczycie społecznym w Porto